Egzemplarz obowiązkowy - Biblioteka Narodowa

EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY

Wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Narodowej w ramach egzemplarza obowiązkowego 2 egzemplarze każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski tj.: książek, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

więcej: LICZBA EGZEMPLARZY OBOWIĄZKOWYCH

Egzemplarze należne Bibliotece Narodowej należy przesłać nie później niż w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji, na adres:

Biblioteka Narodowa
Kancelaria
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

z dopiskiem „Egzemplarz obowiązkowy”

lub dostarczyć osobiście: adres jak wyżej, pok. 283.

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych.

więcej: OPŁATA POCZTOWA ZA WYSYŁKĘ

Publikacje w formie cyfrowej Wydawcy mogą nadsyłać  po zarejestrowaniu się w Repozytorium Cyfrowym BN.

więcej: PRZESYŁANIE PLIKÓW DO REPOZYTORIUM CYFROWEGO BN

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z egzemplarzem obowiązkowym prosimy o kontakt:

tel: 22 608 22 81
e-mail: eo@bn.org.pl