Liczba egzemplarzy obowiązkowych - Biblioteka Narodowa

EN

Liczba egzemplarzy obowiązkowych

Nakład do 100 egzemplarzy

Jeśli nakład publikacji wynosi do 100 egzemplarzy, należy przesłać 2 egzemplarze, tj.:

 • 1 egzemplarz → Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • 1 egzemplarz → Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

Nakład powyżej 100 egzemplarzy

Jeśli nakład publikacji wynosi powyżej 100 egzemplarzy, należy przesłać 17 egzemplarzy, tj.:

 • 2 egzemplarze → Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • 2 egzemplarze → Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
  • po 1 egzemplarzu pozostałym 13 uprawnionym bibliotekom:
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
   • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
   • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
   • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
   • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
   • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
   • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
   • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
   • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
   • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
   • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
   • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok

UWAGA! Biblioteka Narodowa nie rozsyła egzemplarzy obowiązkowych należnych innym bibliotekom z wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.