Kontakt i pomoc - Biblioteka Narodowa

EN

Kontakt i pomoc

Samodzielne stanowisko pracy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN
Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. (22) 608 24 10
e-mail: bnisbn@bn.org.pl
www.e-isbn.pl

Informacja o przydzielonych numerach oraz nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do International ISBN Agency w Londynie.

International ISBN Agency

48-49 Russell Square
London
WC1B 4JP
United Kingdom

info@isbn-international.org
www.isbn-international.org/