Kontakt i pomoc - Biblioteka Narodowa

EN

Kontakt i pomoc

Samodzielne stanowisko pracy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN
Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. (22) 608 24 10
e-mail: bnisbn@bn.org.pl

 

Informacja o przydzielonych numerach oraz nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do International ISMN Agency w Berlinie.

International ISMN Agency

Schlossstr. 50
12165 Berlin
Germany
Fon +49-30-7974 5002
e-mail: ismn@ismn-international.org
ismn-international.org