ISSN - Biblioteka Narodowa

EN

ISSN

Przyznanie numeru ISSN

Przyznanie numeru ISSN jest dokonywane za pośrednictwem narodowych ośrodków ISSN właściwych dla danego kraju. W Polsce zajmuje się tym Narodowy Ośrodek ISSN w Bibliotece Narodowej.

Ośrodki te wchodzą w  sieć ISSN, która jest koordynowana przez Międzynarodowe Centrum ISSN w Paryżu (ISSN International Centre, Paris).