Zasady nadawania ISSN - Biblioteka Narodowa

EN

Zasady nadawania ISSN

W celu uzyskania numeru ISSN dla publikacji ciągłej, do Narodowego Ośrodka ISSN wydawca powinien przesłać pocztą wypełniony wniosek o nadanie numeru ISSN wraz odpowiednimi materiałami. Ten sam tytuł czasopisma wydawany na różnych nośnikach powinien być oznaczony odrębnymi numerami ISSN. Dla każdego nośnika należy wypełnić odrębny wniosek i przesłać odpowiednie materiały.

 • Jeżeli dany tytuł już się ukazuje, należy przysłać do Narodowego Ośrodka ISSN po 2 egzemplarze wszystkich dotychczas wydanych numerów (zeszytów, tomów, roczników).
 • Jeżeli wydawca jest zainteresowany otrzymaniem numeru ISSN jeszcze przed opublikowaniem pierwszego numeru, powinien dostarczyć projekt ostatecznej wersji strony tytułowej (z numeracją i datą) oraz strony redakcyjnej (ze „stopką”). Oficjalne potwierdzenie nadania numeru ISSN wysyłane jest do wydawcy po ukazaniu się numeru pierwszego i przesłaniu egzemplarzy do Narodowego Ośrodka ISSN.
 • Aby otrzymać numer ISSN dla czasopisma internetowego, należy przesłać wydrukowane zrzuty ekranów: strony głównej, z numeru pierwszego – strony tytułowej; z numeru bieżącego – strony tytułowej oraz ekranu z danymi o wydawcy i redakcji. Nie nadaje się numeru ISSN czasopismom online przed ich pojawieniem się w internecie.
 • Aby otrzymać numer ISSN dla portalu, należy przesłać wydrukowane zrzuty ekranów: strony głównej, tytułowego z pierwszego wydania, tytułowego i ekranu z danymi redakcyjnymi z bieżącego wydania. Numery ISSN nadawane są przede wszystkim portalom naukowym, posiadającym formalne cechy „ciągłości", takie jak daty przy poszczególnych artykułach, data ostatniej aktualizacji lub data bieżąca przy tytule.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.

Zgodnie z ISSN Manual i z decyzjami podjętymi na spotkaniach kierowników narodowych ośrodków ISSN w chwili obecnej nie nadaje się numerów ISSN:

 • witrynom elektronicznym firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp.
 • portalom o charakterze lokalnym lub/i ulotnym
 • reklamowym i promocyjnym stronom internetowym
 • prywatnym (osobistym) witrynom elektronicznym
 • stronom zawierającym same reklamy lub linki
 • blogom
 • portalom bez zawartości redakcyjnej (obowiązkowe minimum: nazwa i kraj wydawcy)
 • portalom bez wyraźnie określonego na zasobie tytułu.

W przypadku portali i będącym ich częścią wydawnictw ciągłych zaleca się nadawanie numerów ISSN tylko wydawnictwom ciągłym.

Nie nadaje się numerów ISSN zasobom ciągłym online przed ich pojawieniem się w Internecie.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.