Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”

W ustanowionym przez Sejm RP Roku Juliusza Słowackiego, Biblioteka Narodowa wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza organizują Międzynarodową Konferencję Naukową „Piękno Słowackiego" Odbędzie się ona w dniach 6-9 maja w Białymstoku.

Celem konferencji jest podjęcie tematu estetycznego wymiaru dzieł Juliusza Słowackiego. Szczegółowe zagadnienia będą omawiane w pięciu blokach tematycznych: Piękno Słowackiego: propozycje interpretacyjne, związki z tradycją kultury europejskiej; Estetyka dramatów Słowackiego, ich teatralne realizacje; Słowacki pozytywistyczny, młodopolski i współczesny; Piękno, kobiecość, koncepcje podmiotu; Słowo, obraz, muzyka, człowiek.
Pobierz program konferencji

Inauguracja Programu Rozwoju Bibliotek

Podczas obchodów Światowego Dnia Książki w Bibliotece Narodowej odbyła się inauguracja Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gates. W uroczystości wzięli udział m.in. minister Michał Boni - szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Piotr Żuchowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele samorządu i środowisk bibliotekarskich z całej Polski.

Dyrektor BN dr Tomasz Makowski podkreślił, że inaugurowany program odpowiada na liczne postulaty środowiska bibliotekarzy. „Stwarza on szansę dla bibliotek szczególnie w mniejszych miejscowościach. A silna biblioteka to wysokie czytelnictwo. Wysokie czytelnictwo - to kompetentne społeczeństwo" - podkreślił dyrektor BN.

Szczegóły Programu omówione zostały przez Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Rozwoju oraz Jacka Wojnarowskiego - prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i zarazem dyrektora projektu.

Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w tych gminach miejskich, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy. Realizowany będzie w latach 2009-2013 i obejmie 3350 placówek z 1120 gmin. Program, na realizację którego przewidziany jest budżet 32 mln dolarów, przewiduje m.in. system szkoleń dla bibliotekarzy, wyposażenie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie systemu bibliotecznego, wspieranie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Programu.

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki

23 kwietnia corocznie obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - ustanowione w 1995 r. przez UNESCO święto, promujące czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własności intelektualnej prawami autorskimi. Z okazji święta w księgarniach możemy spodziewać się atrakcyjnych promocji oraz czerwonych róż, tradycyjnie dodawanych do zakupionych książek.

Tradycja Dnia Książki pochodzi z hiszpańskiej Katalonii, wywodzi się ze święta św. Jerzego, a łączona jest z przypadającymi na ten dzień rocznicami śmierci wielkich pisarzy: Szekspira i Cervantesa. W Polsce Światowy Dzień Książki obchodzimy po raz trzeci. Tegoroczne obchody, zorganizowane pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki, uwieńczy uroczystość, podczas której nagrodzone zostaną instytucje i osoby najbardziej zasłużone dla promocji czytelnictwa.

W Światowy Dzień Książki startuje również Program Rozwoju Bibliotek - realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego projekt, mający na celu ułatwienie dostępu do komputerów, internetu i szkoleń polskim bibliotekom publicznym. Program wspierany jest finansowo przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Billa i Melindy Gates.
Więcej informacji o Programie na stronie FRSI.

Współpraca międzynarodowa BN w 2008 r.

Komunikat dyrektora Tomasza Makowskiego

Szanowni Państwo,

międzynarodowa aktywność Biblioteki Narodowej 2008 roku przejawiała się zarówno w działaniach podejmowanych na forum bibliotekarskich organizacji międzynarodowych, we współpracy z bibliotekami narodowymi innych państw, jak również w udziale w europejskich projektach bibliotek cyfrowych, konferencjach naukowych czy międzynarodowych targach ksiązki. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa BN, jako jedynej w Polsce instytucji, w projekcie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej Europeana, aktywny udział w projekcie TELplus oraz przystąpienie w styczniu 2008 r. do międzynarodowego stowarzyszenia International Internet Preservation Consortium, którego celem jest archiwizacja zasobów światowego Internetu oraz popularyzacja narzędzi i standardów archiwizacyjnych w tym zakresie.

W listopadzie 2008 r. BN była także miejscem spotkania dyrektorów i przedstawicieli bibliotek narodowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki zorganizowanemu seminarium „Nowa rola bibliotek narodowych. Obecność serwisów komercyjnych w domenach publicznych" Książnica Narodowa stała się już po raz drugi forum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli bibliotek tej części Europy.

Biblioteka Narodowa aktywnie wspierała także polonijne placówki biblioteczne i kulturalne oraz prowadziła poszukiwania poloników w bibliotekach zagranicznych. W listopadzie 2008 r. wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych podpisaliśmy list intencyjny, na mocy którego dokonamy w najbliższych latach pełnej inwentaryzacji i konserwacji bezcennej spuścizny Instytutu Literackiego „Kultura" w Maisons-Laffitte założonego i prowadzonego przez Jerzego Giedroycia. Ponadto dzięki specjalnej wystawie „Rzeczpospolita wielu kultur. Dziedzictwo polskie" przygotowanej przez BN na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pokazanej w 2008 r. w piętnastu krajach europejskich, uczestniczyliśmy aktywnie w kampanii promującej nasz kraj za granicą.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi współpracy międzynarodowej Biblioteki Narodowej w minionym roku. Stanowią one fragment „Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2008 rok", które ukaże się w najbliższym czasie.

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Pobierz komunikat o współpracy międzynarodowej w r. 2008

 

Udostępnianie zbiorów BN w 2008 r.

Komunikat dyrektora Tomasza Makowskiego

Szanowni Państwo,

rewolucja cyfrowa w radykalny sposób zmieniła komunikację między biblioteką a jej użytkownikiem. Dlatego Biblioteka Narodowa w ostatnich latach podjęła starania o zaspokojenie nowych potrzeb czytelników.

Kładziemy duży nacisk na rozwój baz danych, katalogów internetowych i powołanej we wrześniu 2006 r. cyfrowej Biblioteki Narodowej cBN Polona. W 2008 r. zarejestrowała ona 6 325 000 odwiedzin, co stanowi wzrost o 53 % w stosunku do 2007 r. (2 945 000 odwiedzin). Dla porównania wszystkie czytelnie odwiedziło łącznie w 2008 r. 154 216 osób. (w 2007 było to 166 589, a w 2006 - 176 275 osób). Znacznie wzrosła także liczba odwiedzin strony internetowej BN, których w minionym roku było 1 868 777 (w 2007 r. - 1 720 000, w 2006 r. - 1 400 000). W tym miejscu pragnę z prawdziwą satysfakcją poinformować, że aż 78 % ankietowanych bibliotekarzy wskazało stronę internetową BN jako najczęściej odwiedzany portal bibliotekarski w Polsce. Dla porównania strony internetowe bibliotek wojewódzkich odwiedza 70%, EBIB - 52%, Bibliotekę w Szkole - 31%, a Bibliotekę 2.0 - 13% badanych. Badania przeprowadziła w 2008 r. agencja Millward Brown na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W badaniu wzięło udział pięćset osób wylosowanych spośród grupy 9 616 bibliotekarzy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników w minionym roku. Stanowią one fragment „Sprawozdania Biblioteki Narodowej za 2008 rok", które ukaże się niebawem.

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Pobierz komunikat o udostępnianiu zbiorów w r. 2008

 

Oficyna drukarska Samuela Tyszkiewicza - wystawa w Muzeum Historycznym Warszawy

Rzeczy piękne wydawać pięknie... - takim mottem kierował się Samuel Tyszkiewicz, twórca i właściciel Stamperia Polacca, znanej florenckiej oficyny drukarskiej, działającej w latach 1926-1954. Wystawa poświęcona drukarni i jej twórcy otwarta zostanie 31 marca w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Współorganizatorem wystawy jest Biblioteka Narodowa więcej o Oficyna drukarska Samuela Tyszkiewicza - wystawa w Muzeum Historycznym Warszawy

Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego w opracowaniu Pawła Kądzieli

Nakładem Wydawnictwa BN ukazał się zbiór korespondencji Jerzego Giedroycia i Aleksandra Janty-Połczyńskiego z lat 1947-1974, opracowany przez Pawła Kądzielę. Autorzy listów wywodzili się ze środowisk ziemiańskich i należeli do tego samego pokolenia urodzonych przed wybuchem I wojny światowej. Gdy rozpoczęli korespondencję, Jerzy Giedroyc mieszkał w Maisons-Laffitte, a Aleksander Janta-Połczyński w Stanach Zjednoczonych więcej o Korespondencja Giedroycia i Janty-Połczyńskiego w opracowaniu Pawła Kądzieli

Marcowy numer „Dialogu"

Numer 3/2009 otwiera sztuka Marka Kochana Szczęście Kolombiny, niecodzienny eksperyment dramaturgiczny, gdzie postacie wzorowane na charakterach z commedii dell'arte wpisują się we współczesne problemy uczuciowe i społeczne. O dramaturgii Marka Kochana pisze Monika Żółkłoś więcej o Marcowy numer „Dialogu"

Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi

Co i jak czytają Polacy mieszkający na wsi: jak często sięgają po książkę, czego oczekują od lektury, jakie wartości z niej wynoszą, jakie książki chcieliby mieć na własność, częściej korzystają z księgarni czy z biblioteki? W obszernym studium Katarzyna Wolff stara się znaleźć odpowiedź na te i podobne pytania, analizując stan czytelnictwa mieszkańców wsi w momencie szczególnym - u początku integracji Polski z Unią Europejską i jednocześnie ekspansji Internetu oraz kultury popularnej więcej o Nowa publikacja: Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi