Polska Bibliografia Bibliologiczna - Biblioteka Narodowa

EN

Polska Bibliografia Bibliologiczna

Polska Bibliografia Bibliologiczna

ZZB redaguje Polską Bibliografię Bibliologiczną (PBB), w której rejestrowane są publikacje z zakresu nauki o informacji, bibliografii, liternictwa, papiernictwa, drukarstwa, introligatorstwa, grafiki książkowej i ilustratorstwa, ruchu wydawniczego, księgarstwa i innych form kolportażu, historii książki i innych typów publikacji, czasopiśmiennictwa, bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, bibliofilstwa i ekslibrisologii. Drukowane roczniki PBB dostępne są w księgarni Biblioteki Narodowej.

Dobór materiału

W PBB uwzględniane są egzemplarze obowiązkowe wpływające do Biblioteki Narodowej, poloniki otrzymywane w darach lub pozyskiwane w drodze kupna lub wymiany oraz publikacje dostępne w źródłach internetowych. Zasięg wydawniczy obejmuje książki i ich fragmenty, czasopisma, artykuły z czasopism oraz z prac zbiorowych. Selekcji merytorycznej podlegają m.in. drobne artykuły o charakterze reportażowym, krótkie recenzje, scenariusze lekcji bibliotecznych i inne materiały metodyczne. Nie uwzględnia się publikacji dotyczących profilu i treści czasopism, zagadnień poligraficznych i innych kwestii technicznych związanych ze współczesną produkcją książek i czasopism, recepcji wydawniczej i czytelniczej oraz innej tematyki o niebibliologicznym ujęciu.

Układ bibliografii

Bibliografia posiada układ systematyczny. Trzon czterostopniowej klasyfikacji PBB opiera się na jedenastu działach głównych. W obrębie działów pozycje szeregowane są alfabetycznie. W tym samym ciągu alfabetycznym ujmowane są także odsyłacze. Ponadto każdy rocznik PBB zawiera indeksy.

Kontakt

Zakład Zbiorów Bibliologicznych
zzb@bn.org.pl