Majątek - Biblioteka Narodowa

EN

Majątek

Majątek Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa posiada następujące nieruchomości:

  • Gmach główny przy al. Niepodległości 213, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 57 289 m kw. (na mocy decyzji nr 42/02 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2002 r.)
  • Pałac Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 3341 m kw. (na mocy decyzji nr 665/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Wartość majątku Biblioteki Narodowej (brutto) stan na 31 grudnia 2020 r.

Nazwa Kwota (zł)
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 156 122 629,80
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 98 157 605,71
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 14 888 970,28
Wartości niematerialne i prawne 43 289 147,34
Zbiory biblioteczne 446 338 710,12

 

Opracowane przez: 
Krzysztof Balkiewicz
Data opracowania: 
2013-01-11 10:44:57
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2013-01-11 10:44:57
Data ostatniej modyfikacji: 
2023-04-05 15:45:13