Komitet Techniczny 242 - Biblioteka Narodowa

KOMITET TECHNICZNY 242

Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji

Historia

W Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej do 1993 roku działał Branżowy Ośrodek Normalizacji, opracowujący normy w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji całość działań normalizacyjnych w Polsce przejął Polski Komitet Normalizacyjny i powoływane przez niego Normalizacyjne Komisje Problemowe. W 1994 roku PKN utworzył Normalizacyjną Komisję Problemową nr 242: Informacja i Dokumentacja, która od 1 stycznia 2003 r. zmieniła nazwę na Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji. KT 242 działa w ramach Zespołu Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska PKN.

Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS

01.040.01; 01.140; 35.040; 35.240.30

Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów

  • Komitet Badań Naukowych
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej

CEN/SS A07; CEN/SS F07; CEN/SS F17; CEN/TC 353; ISO/TC 232; ISO/TC 46; ISO/TC 46/SC 11; ISO/TC 46/SC 4; ISO/TC 46/SC 8; ISO/TC 46/SC 9;

Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:

CEN/SS A07; CEN/SS F07; CEN/SS F17; CEN/TC 353; ISO/TC 232; ISO/TC 46; ISO/TC 46/SC 11; ISO/TC 46/SC 4; ISO/TC 46/SC 8; ISO/TC 46/SC 9;

Skład KT 242

Przewodniczący

dr Jolanta Szulc

Uniwersytet Śląski, Katowice
tel. (32) 2009-(314 lub 318)
e-mail: jolanta.szulc@us.edu.pl

Sekretarz

Maciej Sagata

Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel.: (22) 6082928
e-mail: m.sagata@bn.org.pl

Osoba odpowiedzialna za współpracę z Komitetem w PKN

Radosław Pyra
tel.: (22) 556 74 37,
e-mail: radoslaw.pyra@pkn.pl

Członkowie KT 242

Zobacz listę członków KT 242

Program prac normalizacyjnych KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji

Zobacz program