Czytelnie - Biblioteka Narodowa

EN

Czytelnie

 • Wszelkie pytania związane z udostępnianiem zbiorów prosimy kierować na adres: bnczyt@bn.org.pl lub pod nr tel. (22) 608 23 30, (22) 608 24 91. Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej

  Plan biblioteki

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  W Czytelni Górnej udostępniane są książki i czasopisma z XIX-XXI w. (z wyłączeniem egzemplarzy wieczystych oznaczonych sygnaturą A oraz zbiorów o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst.). Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  niski parter

  W Czytelni Dolnej udostępniane są książki i czasopisma z XIX-XXI w. (z wyłączeniem egzemplarzy wieczystych oznaczonych sygnaturą A oraz zbiorów o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst.). Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  W Czytelni Encyklopedii i Słowników można skorzystać z dawnych encyklopedii i słowników. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

  Czytelnia Nowości oferuje codziennie aktualizowane ostatnie publikacje. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  niski parter

  W Czytelni Prasy można przeglądać najnowsze numery gazet i czasopism, korzystać z Internetu oraz cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. To miejsce otwarte dla każdego, nie jest wymagana karta czytelnika.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85
  e-mail: zzb@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty:
  08.30–20.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  niski parter

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. W czytelni udostępniane są książki i czasopisma z zakresu bibliologii. Księgozbiór podręczny tworzą polskie i zagraniczne książki i czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa. W wolnym dostępie jest ponad 30 tysięcy woluminów.

 • KONTAKT

  tel. (22)608 24 85
  e-mail: bnczyt@bn.org.pl

  tel. (22) 608 28 03
  e-mail: a.romaniuk@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do soboty: 8.30-20.30

  Udostępnianie rękopisów
  Od poniedziałku do piątku:
  08.30–17.30

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  parter

   

  W Czytelni Zasobu Wieczystego udostępniane są rękopisy, egzemplarze wieczyste książek i czasopism z XIX–XXI w. oznaczone sygnaturą A, zbiory o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst., druki ulotne oraz starodruki (w przypadkach określonych w art. 4 ust. 7) regulaminu korzystania z Biblioteki Narodowej .
  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

  Po złożeniu zamówienia na zbiory rękopiśmienne należy sprawdzić na koncie użytkownika w katalogu Biblioteki, czy została wyrażona zgoda na udostępnienie zamówionych jednostek.

  Zamówienia złożone na oryginały rękopisów są realizowane w terminie wskazanym przez kierownika Zakładu Rękopisów lub upoważnionego przez niego pracownika.

  Starodruki są udostępniane wyłącznie w postaci cyfrowej w bibliotece cyfrowej Polona.pl. Starodruki w oryginale mogą być udostępnione w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych i na wniosek przesłany mailowo do kierownika Zakładu Starych Druków. Wniosek wymaga uzasadnienia.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 27 16, (22) 608 27 12
  e-mail: kart@bn.org.pl
  e-mail: ikon@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1108

  W Czytelni Kartograficznej udostępniane są mapy, atlasy, grafika, rysunki i fotografie oraz specjalistyczny księgozbiór podręczny. Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN.

  Pytania dotyczące zbiorów kartograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl

  Pytania dotyczące zbiorów ikonograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 23 89, (22) 608 26 55 (22) 608 26 56
  e-mail: zzmuz@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1001

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. W Czytelni udostępnia się piśmiennictwo muzyczne, druki i rękopisy oraz książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Korzystanie ze zbiorów szczególnie chronionych (rękopisy muzyczne, stare druki muzyczne, druki muzyczne – cymelia, a także obiekty w złym stanie zachowania) jest ograniczone następującymi przepisami:

  • materiały podlegające szczególnej ochronie mogą być udostępnione w oryginale jedynie po uzyskaniu zgody kierownika Zakładu Zbiorów Muzycznych lub osób przez niego upoważnionych;
  • materiały chronione dostępne są wyłącznie dla pracowników nauki. Inne osoby, np. studenci lub pracownicy instytucji, muszą przedstawić pisemne skierowanie uczelni lub zaświadczenie odnośnej instytucji, określające zamierzony temat badań;
  • do korzystania ze zbiorów szczególnie chronionych wymagane jest – obok zdeponowania obowiązującej karty czytelnika – okazanie dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • instytucje krajowe i zagraniczne mogą wypożyczać zbiory muzyczne na wystawy po podpisaniu stosownych umów.

  Za pośrednictwem Biura Zamówień Zakładu Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych można uzyskać kopie materiałów, z wyjątkiem dokumentów chronionych prawem autorskim.

 • KONTAKT

  tel. (22) 608 26 66, (22) 608 26 61
  e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

  GODZINY OTWARCIA

  Od poniedziałku do piątku:
  10:00–14:00

  GMACH GŁÓWNY

  al. Niepodległości 213
  piętro I, p. 1160

  Do korzystania z Czytelni uprawnia karta czytelnika BN. Udostępnia się tutaj:

  • materiały zgromadzone w zbiorach Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych posiadające status egzemplarzy użytkowych;
  • wyjątkowo, za zgodą kierownika zakładu, w formie jednorazowego przesłuchania: egzemplarze wieczyste – płyty CD, DVD, Blu-ray, wideokasety, płyty gramofonowe oraz taśmy i kasety magnetofonowe, jeżeli ich odtworzenie jest niezbędne do udokumentowanych celów naukowych, twórczych lub dydaktycznych.

  Wałki fonograficzne i rolki pianolowe, w przypadku braku kopii na innych nośnikach, udostępniane są jedynie do wglądu.

  W Czytelni udostępnia się również specjalistyczny księgozbiór podręczny, w tym kilkanaście czasopism poświęconych muzyce, fonografii i kinematografii.