Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

KATALOGI

Główny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej obejmuje opisy:

 • książek XIX-XXI w.
 • czasopism XIX-XXI w.
 • dokumentów życia społecznego
 • starych druków
 • rękopisów
 • zbiorów muzycznych
 • zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych
 • dokumentów elektronicznych
 • zbiorów kartograficznych
 • zbiorów ikonograficznych
 • zbiorów bibliologicznych
 • artykułów z czasopism gazet i tygodników polskich
 • mikrofilmów

Przejdź do katalogu głównego

Katalog czasopism obejmuje znajdujące się w zbiorach BN czasopisma polskie i obce publikowane po 1800 roku. Jest to kartkowy katalog tytułowy o układzie alfabetycznym. Dla wygody czytelników w głównym bloku katalogowym wyodrębniono następujące grupy czasopism:

 • biuletyny - uszeregowane według miejsc wydania, a w ich obrębie - według nazw instytucji sprawczych;
 • Organizacji Narodów Zjednoczonych - podział według instytucji sprawczych;
 • sprawozdania - uszeregowane według miejsc wydania, a w ich obrębie - nazw instytucji sprawczych;
 • zeszyty naukowe - układ według siedziby uczelni, a w ich obrębie - nazw uczelni;
 • wydawnictwa uczelniane są ułożone według numeru serii głównej, następnie -według miejscowości, a w ich obrębie - nazw uczelni;
 • mutacje - odmienne wydania czasopism (głównie dzienników) - układ alfabetyczny tytułowy;
 • czasopisma konspiracyjne 1939-1945 - układ alfabetyczny tytułowy.

Ponadto katalog podręczny obejmujący m.in. kartotekę tytułów wydawnictw niezależnych z lat 1945-1990, a także kartoteka prowizorycznie opracowanych gazet z okresu międzywojennego. Natomiast katalog czasopism polskich i obcych Biblioteki Ordynacji Krasińskich udostępniony jest czytelnikom w formie mikrofilmowej.

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do soboty: 08:30 - 20:30

Kontakt

Informacja katalogowa
tel.: +48(22) 608 24 91; +48 (22) 608 24 92

e-mail: bninform@bn.org.pl

Centralne katalogi rejestrujące dane z ponad 1000 bibliotek polskich (w formie kartkowej kartoteki) zostały utworzone na początku lat. 50. ubiegłego stulecia i obejmują:

 • centralny katalog książek zagranicznych, rejestrujący ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich. Dostępny także jako bazy danych, obejmujące dane od roku 1975; wyszukaj w bazach
 • centralny katalog czasopism zagranicznych, obejmujący dane o ponad 45 tysiącach tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801. Od lat 70. centralny katalog czasopism zagranicznych zaczęto publikować jako rocznik rejestrujący druki z poszczególnych lat (w l. 1983-1999 jako "Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych"). Dostępny także jako baza danych, obejmująca dane od roku 1971; wyszukaj w bazie
 • centralny katalog czasopism polskich, obejmuje dane o ponad 43 tysiącach tytułów polskich wydawnictw ciągłych, opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661-1950. Dostępny także jako baza danych. wyszukaj w bazie

Korzystanie z centralnych katalogów kartkowych tylko za pośrednictwem Informatorium, od poniedziałku do soboty w godz. 8:30 - 20:30.

Tel.: +48(22) 608 23 30; +48(22) 608 23 24; e-mail: bninform@bn.org.pl