Wykaz - Biblioteka Narodowa

EN

Wykaz

Wykaz

Opisy serii archiwalnych wyszukiwać można w Katalogu Biblioteki Narodowej według ich tytułów:

Teki redakcyjne

 • Kultura: teki redakcyjne Kultury
 • Biblioteka Kultury: teki redakcyjne
  • Biblioteka Kultury: Bez cenzury
  • Biblioteka Kultury: Archiwum Rewolucji
  • Biblioteka Kultury: Dokumenty 1-50
  • Zeszyty Historyczne
 • Teki Redakcyjne ILK
 • Projekty i plany

Materiały warsztatowe

 • Ankiety i konkursy Kultury
 • Okruchy Historii
 • Ukraina-Litwa-Białoruś
 • Sprawy i troski

Materiały biograficzne

 • Wiszące teczki
 • Materiały biograficzne
 • Czesław Bielecki – materiały dot. i fragm. koresp.
 • Witold Gombrowicz – mat. dot. i fragm. koresp.
 • Jerzy Stempowski – mat. dot. i fragm. koresp

Materiały niewykorzystane

 • Materiały Odrzucone
 • Wybrane Materiały Odrzucone
 • Pasjonaci
 • Dokumenty chwili

Drobne materiały różne

 • Rozsyp

Informacje o działalności

 • Prasa i wystawy o Kulturze
 • Prace doktorskie, magisterskie i inne
 • Wycinki prasowe

Funkcjonowanie

Tytuły do wyszukiwania:

 • Instytut Literacki w Rzymie 1946–1947
 • Libella 1947–1961
 • Instytut Literacki Kultura-org.
 • Dom
 • Dary i legaty
 • Działalność wydawnicza

Dystrybucja

 • Dowody memoriałowe
 • Administracja
 • Wysyłka Kultury
 • Wymiana wydawnictw i kartoteki

Pomoc dla kraju

 • Pomoc dla opozycji i Solidarności
 • Wydawnictwa niezależne
 • Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim
 • Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej – JG
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
 • Fundacja POLCUL – JG

Finanse

 • Finanse IL (Rzym)
 • Finanse Libelli
 • Finanse ILK

Korespondencja Redakcji

 • Korespondencja Redakcji
  • Korespondencja Redakcji : Korespondencja IL w Rzymie
  • Korespondencja Redakcji : Korespondencja poufna
  • Korespondencja Redakcji : Korespondencja krajowa
  • Korespondencja Redakcji : Korespondencja z Ukraińcami
  • Korespondencja Redakcji : Korespondencja Solidarności
  • Korespondencja Redakcji : Listy Czesława Miłosza do Jerzego Giedroycia
 • Życzenia świąteczne

Materiały na innych nośnikach

 • Dokumenty audiowizualne
 • Dokumenty dźwiękowe
 • Dokumenty elektroniczne
 • Dokumenty życia społecznego
 • Wycinki prasowe (tematy)

Papiery osobiste mieszkańców

 • Domu Papiery Zygmunta Hertza
 • Papiery Marii Czapskiej – fragm.
 • Papiery Józefa Czapskiego – fragm.
 • Papiery Jerzego Giedroycia
 • Papiery Zofii Hertz
 • Papiery Henryka Giedroycia

Materiały powierzone

 • Spuścizna Juliusza Mieroszewskiego
 • Spuścizna Konstantego A. Jeleńskiego
 • Spuścizna Feliksa Mantla
 • Spuścizna Leopolda Ungera
 • Spuścizna Stanisława Zaćwilichowskiego
 • Spuścizna Kazimierza Studentowicza
 • Spuścizna Andrzeja Bobkowskiego
 • Raporty Macieja Morawskiego
 • Słownik emigracji
 • Dokumentacja Placówki Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (W. Karpiński)
 • Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej
 • Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej POLCUL
 • Drobne materiały powierzone
 • Archiwum Kultury