Nagroda Literacka Skrzydła Dedala - Biblioteka Narodowa

EN

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

W roku 2015 Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Nagroda nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985–1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995–2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010–2012 przez Bibliotekę Narodową.

Laureatów wyłania jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz ufundowaną przez Bibliotekę Narodową nagrodę pieniężną.

Patronat medialny nad Nagrodą objął Program 2 Polskiego Radia.