Mikrofilmy - Biblioteka Narodowa

EN

Mikrofilmy

W Bibliotece Narodowej znajdują się największe w kraju zbiory mikrofilmowe. Na koniec 2020 roku liczyły 274 794 wol./j.

Obecnie Biblioteka Naroodwa nie mikrofilmuje już zbiorów. W ciągu 60 lat wykonano ponad 130 tys. mikrofilmów zabezpieczających najcenniejsze materiały biblioteczne z blisko 160 bibliotek: BN, PAN, bibliotek szkół wyższych, towarzystw i instytutów naukowych, bibliotek publicznych, kościelnych oraz cenne materiały ze zbiorów prywatnych. Materiały mikrofilmowane były nie tylko w siedzibie BN. Pracownicy biblioteki mikrofilmowali cenne pozycje w miejscach ich przechowywania w czasie sesji wyjazdowych (Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Biblioteka Narodowa Ukrainy, biblioteki klasztorne). Zbiór zawiera również mikrofilmy poloników z bibliotek zagranicznych.

Zabezpieczono ok. 38 tys. rękopisów pochodzących głównie z Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, bibliotek krakowskich. Prawie 2000 rękopisów pochodzi z bibliotek kościelnych.

Wśród 36 tys. zmikrofilmowanych starych druków znajduje się między innymi ponad 1000 inkunabułów, przeszło 1500 gazet ulotnych polskich i Polski dotyczących z XVI-XVIII wieku 10 tys. mikrofilmów rękopisów i druków muzycznych tworzy zbiór muzykaliów.

Od 1962 roku prowadzono program scalania na mikrofilmach prasy polskiej. Dzięki temu obecnie zbiory mikrofilmowe czasopism liczą ponad 4 tys. tytułów. Zasób otwiera Merkuriusz Polski z 1661 roku. Zmikrofilmowano również między innymi: 30 tytułów periodyków z XVIII wieku; czasopisma emigracyjne od okresu Wielkiej Emigracji (ponad 20 tytułów), czasopiśmiennictwo z okresu II wojny światowej w tym prasę konspiracyjną z lat 1939–1945 oraz czasopisma podziemne ukazujące się do 1953 roku (ok. 1000 tytułów); ponad 1100 tytułów (w tym 83 dzienniki) czasopism warszawskich i 242 tytułów (w tym 15 dzienników) czasopism krakowski oraz inne najważniejsze dzienniki regionalne, w tym także wydawane w ponad 20 miastach kresowych.