Katalogi drukowane - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogi drukowane

Wykaz dotychczas opublikowanych tomów Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej

 • T 1. Rękopisy 1-1314. Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej. Oprac. Adam Lewak, Warszawa 1929.
 • T. 2. Cz. 1. Rękopisy 1315–2299. Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej. Oprac. Adam Lewak i Helena Więckowska, Warszawa 1938.
 • T. 2. Cz. 2. Indeksy do katalogu rękopisów. Sygn. 1-2299, Warszawa 1938.
 • T. 3. Rękopisy 2300–2666. Zbiory Batignolskie i Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie. Oprac. Helena Więckowska, Warszawa 1933.
  Tomy 1-3 mają obecnie znaczenie jedynie historyczne, gdyż opisane w nich zbiory uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Tom 6. zawiera wykaz zachowanych rękopisów z Biblioteki Rapperswilskiej, opracowanych pod nowymi sygnaturami. Dalsze odnalezione fragmenty w tomach 5, 9, 10, 12, 13. Fragmenty z Biblioteki Batignolskiej w tomie 12.
 • T. 4. Rękopisy 2667-3000 i 7001-7200. Korespondencja i drobne utwory XIX i XX wieku. Pod red. Bogdana Horodyskiego, Wrocław 1955.
 • T. 5. Rękopisy 5001-6000. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX wieku. Pod red. Bogumiła Stanisława Kupścia, Warszawa 1966.
 • T. 6. Rękopisy 6001-6600. Utwory i spuścizny literackie, pamiętniki i inne materiały źródłowe historyczne od połowy XVIII do połowy XX w. Pod red. Bogumiła Stanisława Kupścia, Warszawa 1963.
 • T. 7. Rękopisy 6601-7000. Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich i inne rękopisy XVI-XVIII w. Pod red. Krystyny Muszyńskiej, Warszawa 1969.
 • T. 8. Rękopisy 7201-7600. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX wieku. Pod red. Barbary Kocówny, Warszawa 1970.
 • T. 9. Rękopisy 7601-8000. Spuścizny literackie i naukowe, pamiętniki i inne materiały z XIX i XX wieku. Oprac. Barbara Koc, Warszawa 1979.
 • T. 10. Rękopisy 8301-9000. Archiwa rodzinne Fredrów i Römerów, zbiory dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich oraz inne rękopisy XIX-XX wieku. Pod red. Danuty Kamolowej i Barbary Smoleńskiej, Warszawa 1972.
 • T. 12. Sygn. 9401-9800. Rękopisy XIX i XX wieku. Pod red. Krystyny Muszyńskiej, Warszawa 1992.
 • T. 13. Sygn. 9801-10200. Rękopisy z końca XVIII-połowy XX wieku. Oprac. Zofia Krajewska, Warszawa 1997.
 • T. 14. Sygn. 10201-10600. Rękopisy XIX-XX w. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX w. Oprac. Czesława D. Pomianowska, Warszawa 2003.

Seria 2: [Rewindykaty]

 • T. 2. Sygn. 3006-3300. Rękopisy z Biblioteki Załuskich i innych zbiorów polskich, zwrócone z Leningradu w latach 1923–1934. Oprac. Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Warszawa 1980 W tomie tym opisano rewindykaty z XVI-XIX w. znajdujące się w podanej grupie sygnatur.

Seria 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej

 • T. 2. Rękopisy od XVI do XIX wieku (sygn. BOZ do 1050). Oprac. Barbara Smoleńska przy współudziale Krystyny Muszyńskiej, Warszawa 1991.
 • T. 7. Teki Górskiego (sygn. BOZ 2053). Oprac. Patryk Sapała, Warszawa 2020.

Inwentarze rękopisów

 • T.1. Archiwum Zbigniewa Herberta.. Oprac. H. Citko. Warszawa 2008.
 • T.2. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej Oprac. A. Kaszlej. Warszawa 2011.
 • T.3. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
  Oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller. Warszawa 2012.

Inne

 • Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Oprac. Danuta Kamolowa przy współpracy Teresy Sieniateckiej, Warszawa 1998.
 • Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Oprac. Danuta Kamolowa przy współpracy Teresy Sieniateckiej, Warszawa 2015 [wydanie drugie poprawione i rozszerzone]
 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Oprac. Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, współprac. Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Warszawa 2013
 • Catalogue of Extant Manuscripts form the Former Załuski Library – the First Polish National Library. Oprac. Krzysztof Kossarzecki, Tomasz Szwaciński, Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, współprac. Sławomir Szyller, Warszawa 2019