Zbiory dźwiękowe i audiowizualne - Biblioteka Narodowa

EN

Zbiory dźwiękowe i audiowizualne

W Bibliotece Narodowej gromadzone są przede wszystkim publikacje dźwiękowe i audiowizualne polskich producentów, a ponadto szeroko rozumiane polonika zagraniczne i reprezentatywne wydawnictwa obce. W zbiorze, poza rejestracjami dzieł muzycznych, znajdują się także nagrania słowne (np. audiobooki, reportaże dźwiękowe, kursy języków obcych), natomiast wśród nagrań audiowizualnych: filmy fabularne, animowane i dokumentalne.

Zasadniczym trzonem zbioru są materiały publikowane. Ponadto gromadzi się również archiwalia dźwiękowe i filmowe, będące fragmentami spuścizn po wybitnych przedstawicielach polskiej kultury, m.in. kompozytorach Kazimierzu Serockim, Romanie Palestrze i Alfredzie Schützu, dyrygentach Witoldzie Rowickim i Antonim Wicherku, śpiewaczce Adelinie Czapskiej, muzykolog Zofii Lissie oraz pisarzach Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Barbarze Wachowicz i Aleksandrze Wacie, a także poetce Agnieszce Osieckiej. W Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych znajdują się również nagrania z kolekcji i spuścizn artystów związanych z muzyką rozrywkową (m.in. Jacka Kaczmarskiego) oraz Archiwum Jazzu Polskiego, działającego od 2011 roku w strukturze Zakładu Rękopisów BN. Do Biblioteki Narodowej przekazane zostały nagrania tak uznanych muzyków i kompozytorów jazzowych, jak Krzysztof Komeda, Jerzy Milian czy Leszek Żądło.

Do najcenniejszych w zbiorze należą nagrania wydane na historycznych nośnikach dźwięku: wałkach fonograficznych, rolkach pianolowych oraz nagranych techniką akustyczną płytach patefonowych i gramofonowych. Wśród nich są unikatowe rejestracje polskich muzyków: skrzypka Stanisława Barcewicza, pianistów Józefa Hofmanna, Ignacego Friedmana, Teodora Leszetyckiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Śliwińskiego, śpiewaków Władysława Florjańskiego, Janiny Korolewicz-Waydowej, Marceliny Sembrich-Kochańskiej, Aleksandra Myszugi, Ignacego Dygasa, Tadeusza Leliwy, Adama Didura, Wiktorii Kaweckiej i Lucyny Messal.

W zbiorach Biblioteki Narodowej znajdują sięrównież nagrania wybitnych artystów zagranicznych oraz szereg płyt wykonawców współczesnych, w tym solistów, dyrygentów, zespołów orkiestrowych i kameralnych. Dużą część zbioru stanowią nagrania polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej i ludowej. Charakter dokumentacyjny mają nagrania słowne: recytacje Kazimiery Iłłakowiczówny i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, wystąpienia radiowe Karola Szymanowskiego, przemówienie marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na koniec 2020 roku zbiory dźwiękowe i audiowizualne BN liczyły 286 092 jednostki, w tym 188 268 płyt gramofonowych i CD oraz 74 712 płyt DVD.

Gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych w Bibliotece Narodowej zajmuje się Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych.