Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Rzeczypospolitej - Biblioteka Narodowa

SKARBIEC PIŚMIENNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ – REWITALIZACJA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU RZECZYPOSPOLITEJ

Skarbiec piśmiennictwa Rzeczypospolitej – rewitalizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie

Pałac Rzeczypospolitej i przylegający do niego Ogród Krasińskich stanowią charakterystyczne dla baroku założenie pałacowo-ogrodowe (fr. entre cour et jardin). Wybudowany w latach 1688–1699 według projektu Tylmana z Gameren w zgodnej opinii współczesnych należał do najpiękniejszych pałaców magnackich w Warszawie.