Dotacje dla BN 2019 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2019

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano następujące działania:

  • Rok Gustwa Herlinga-Grudzińskiego
  • Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura
  • Wydanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich monografii Zarządzanie informacją pod redakcją prof. dr hab. Wiesława Babika.

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2019 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VII etap (dofinansowanie w wysokości 120 000 zł)

Program Infrastruktura kultury

  • Zwiększenie potencjału „Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej” poprzez rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej (dofinansowanie w wysokości 700 000 zł, projekt dwuletni)

 

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego