Ruch Wydawniczy w Liczbach 2013 - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2013

Olga Dawidowicz-Chymkowska


Pięćdziesiąty dziewiąty rocznik "Ruchu wydawniczego w liczbach" przedstawia dane na temat produkcji wydawniczej w roku 2013. Zostały w nim uwzględnione, tak jak w latach poprzednich, publikacje, które ukazały się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę zawartych w roczniku danych statystycznych stanowi egzemplarz obowiązkowy przysyłany do Biblioteki Narodowej przez wydawców mających siedzibę na terenie kraju. W przypadku książek należy zaznaczyć, że rocznik odnotowuje te publikacje, które znalazły się w „Przewodniku Bibliograficznym” na rok 2013. Oznacza to, iż niekoniecznie są to książki opublikowane w roku 2013, ale te, które w tymże roku zostały przekazane do Biblioteki Narodowej i włączone do bibliografii narodowej. Dane dotyczące publikacji periodycznych obejmują gazety i czasopisma opublikowane w roku 2013, opracowane bezpośrednio na podstawie przysyłanych przez wydawców kolejnych egzemplarzy periodyków.
  • publikacja elektroniczna
  • seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
  • wydanie: pierwsze
  • rok wydania: 2015
  • stron: 105
  • ISSN: 2083-6953
Pobierz PDF