Ruch Wydawniczy w Liczbach 2014 - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2014

Olga Dawidowicz-Chymkowska


Sześćdziesiąte wydanie „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” za­wiera dane dotyczące liczby książek i periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku. Podstawę prezentowa­nych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Na­rodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy zobowiązani są przekazywać Narodowej Książnicy.

W przypadku książek obliczenia wykonywane są w oparciu o liczbę pozycji odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” na rok 2014. Uwzględniane są tu także książki przysłane do Biblioteki Narodowej z opóźnieniem, czyli opublikowane przed 2014 rokiem (choć nie wcześniej niż w roku 2010). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów z roku 2014, które, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, również zostaną przekazane przez wydawców do BN w późniejszym terminie. Jeśli chodzi o publikacje periodyczne – uwzględniane są wszystkie tytuły, których przynajmniej jedno wydanie z roku 2014 zostało nadesłane nie później niż do czerwca roku następnego.
  • publikacja elektroniczna
  • seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
  • wydanie: pierwsze
  • rok wydania: 2016
  • stron: 100
  • ISSN: 2083-6953
Pobierz PDF