Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015 K

Olga Dawidowicz-Chymkowska


Sześćdziesiąty pierwszy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2015. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które − zgodnie z obowiązującymi przepisami − wydawcy zobowiązani są przekazywać Narodowej Książnicy. W roku 2015 po raz pierwszy „Ruch Wydawniczy w Liczbach” zostanie podzielony i opublikowany w dwóch osobnych zeszytach – pierwszy z nich będzie obejmował informacje statystyczne i ich interpretacje dotyczące książek, drugi – periodyków.
  • publikacja elektroniczna
  • seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
  • wydanie: pierwsze
  • rok wydania: 2016
  • stron: 220
  • ISBN: 978-83-7009-654-0
  • ISSN: 2083-6953
Pobierz PDF