Ruch Wydawniczy w Liczbach 2018 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2018 K

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

Sześćdziesiąty siódmy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” prezentuje dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2018. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wydawcy przekazują Narodowej Książnicy.

Tom pierwszy rocznika obejmuje dane statystyczne dotyczące książek, w tomie drugim znajdą się informacje na temat periodyków. Podziału publikacji na dwa tomy dokonujemy po raz czwarty. Powodem decyzji o rozdzieleniu obu części był fakt, iż proces gromadzenia danych dotyczących periodyków kończy się znacznie później niż proces pozyskiwania danych o książkach. Przygotowanie części „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” dotyczącej książek opublikowanych w danym roku jest zatem możliwe w znacznie wcześniejszym terminie niż to ma miejsce w przypadku periodyków.

Uznaliśmy, że nie warto czekać z jej prezentacją aż do czasu, gdy gotowa będzie całość rocznika, wcześniejsza publikacja bowiem umożliwi odbiorcom skorzystanie z danych w momencie, gdy są one najbardziej aktualne.

Obliczenia statystyczne dotyczące książek zawarte w tegorocznym raporcie wykonane zostały na podstawie liczby pozycji przysłanych do Biblioteki Narodowej w roku 2018 i odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za omawiany okres. Większość zbioru stanowią książki wydane w 2018 roku, uwzględnione zostały jednak również książki przysłane w tymże roku, ale opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w 2014). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów opublikowanych w roku 2018, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
wydanie: pierwsze
rok wydania: 2019
stron: 161
ISSN 0511-1196
ISBN 978-83-7009-805-6

Pobierz PDF