Ruch Wydawniczy w Liczbach 2018 P - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2018 P

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

Okładka Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” to publikacja, w której przedstawiamy dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym. W aktualnym wydaniu raportu uwzględniamy wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2018 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2019. Jak co roku, wyjątek został zrobiony dla pism pojawiających się najrzadziej (głównie roczników i tytułów o nieregularnym cyklu wydawniczym). W ich przypadku uwzględniliśmy także pozycje otrzymane po terminie zamknięcia poprzedniej bazy wydania z roku 2017. Gdybyśmy nie przyjęli takiej zasady, to ze względu na długi cykl wydawniczy wielu roczników i nieregularników oraz fakt, że często publikowane są one ze znacznym opóźnieniem, powstałaby sytuacja, w której część tytułów tego rodzaju na stałe wypadłaby ze statystyki wydawnictw.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
rok wydania: 2019
stron: 68
ISSN: 2083-6953
ISBN: 978-83-7009-818-6

Pobierz PDF