Ruch Wydawniczy w Liczbach 2019 P - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2019 P

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

Ruch wydawniczy w liczbach – periodyki

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” to publikacja, w której przedstawiamy dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym. W aktualnym wydaniu raportu odnotowujemy wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2019 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2020 roku. Jak co roku, wyjątek został zrobiony dla pism pojawiających się najrzadziej (głównie roczników i periodyków o nieregularnym cyklu wydawniczym). W ich przypadku uwzględniliśmy także wydania z roku 2018, otrzymane po terminie zamknięcia poprzedniej bazy. Gdybyśmy nie przyjęli takiej zasady, to ze względu na długi cykl wydawniczy wielu roczników i nieregularników oraz fakt, że często publikowane są one ze znacznym opóźnieniem, część tytułów tego rodzaju mogłaby na stałe wypaść ze statystyki wydawnictw.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach tom 70: 2019 periodyki
wydanie: pierwsze
rok wydania: 2021
stron: 80
ISNN 2083-6953
ISBN 978-83-7009-994-7

Pobierz PDF