Ruch Wydawniczy w Liczbach 2020 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2020 K

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

Siedemdziesiąty pierwszy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach” przedstawia dane dotyczące produkcji wydawniczej w 2020 roku. Uwzględniono publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe, czyli egzemplarze publikacji, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są przekazywane przez wydawców Narodowej Książnicy. Obliczenia statystyczne dotyczące książek zawarte w tegorocznym raporcie zostały wykonane na podstawie liczby tytułów przysłanych do Biblioteki Narodowej w 2020 roku i odnotowanych w „Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniku Bibliograficznym” za omawiany rok. Większość zbioru stanowią pozycje wydane w 2020 roku, uwzględnione zostały jednak również książki przysłane w tymże roku, ale opublikowane nieco wcześniej (choć nie wcześniej niż w 2016 roku). Traktowane są one jako pewnego rodzaju ekwiwalent za te tytuły wydane w roku 2020, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane do BN z opóźnieniem.

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 71: 2020 książki
wydanie: pierwsze
rok wydania: 2021
stron: 191 
ISSN 2083-6953
ISBN 978-83-8259-096-8

Pobierz PDF