Ruch Wydawniczy w Liczbach 2020 P - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2020 P

Opracowanie Olga Dawidowicz-Chymkowska

„Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” to publikacja, w której przedstawiamy dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym. W aktualnym wydaniu raportu uwzględnia- my wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2020 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż̇ do końca maja 2021 roku. Jak co roku, wyjątek został zrobiony dla pism pojawiających się̨ najrzadziej, głównie roczników i tytułów o nieregularnym cyklu wydawniczym. W ich przypadku uwzględniliśmy także wydania z roku 2019, otrzymane po terminie zamknięcia poprzedniej bazy. Gdybyśmy nie przyjęli takiej zasady, to ze względu na długi cykl wydawniczy wielu roczników i nieregularników oraz fakt, że często publikowane są one ze znacznym opóźnieniem, powstałaby sytuacja, w której cześć́ tytułów tego rodzaju na stałe wypadłaby ze statystyki wydawnictw.

publikacja elektroniczna 
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach 
tom 72: 2020 Periodyki
wydanie: pierwsze 
rok wydania: 2022 
stron: 85
ISSN 2083-6953 
ISBN 978-83-8259-298-6

Pobierz PDF