Ruch Wydawniczy w Liczbach 2022 K - Biblioteka Narodowa

EN

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2022 K

Opracowanie dr Olga Dawidowicz-Chymkowska

W roku 2022 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 32 408 tytułów książek. Jest to liczba nieco niższa niż w roku 2021, wyższa jednak niż w rozpoczynającym pandemię roku 2020.

Spadek, z którym mamy obecnie do czynienia, inaczej niż to było w roku 2020, nie jest jednak wynikiem ograniczeń ogarniających cały rynek wydawniczy i dotyczących wszystkich niemal typów książek. Tym razem mamy do czynienia ze zmniejszeniem liczebności niektórych tylko rodzajów publikacji, podczas gdy w przypadku innych – przeciwnie – widoczne są pokaźne wzrosty liczby tytułów.

Wśród tych pierwszych znalazły się przede wszystkim książki naukowe. W roku 2022 pojawiło się ich znacznie mniej niż rok wcześniej i to ten ubytek – wpisujący się zresztą w dłuższy proces zmian w obyczajach publikacyjnych polskich naukowców – odpowiada w znacznym stopniu za odnotowany w aktualnym raporcie spadek ogólnej liczby otrzymanych przez Bibliotekę Narodową tytułów książek. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku książek literackich. Wydawcy literatury w roku 2022 wyraźnie zwiększyli liczbę publikowanych tytułów. Wzrósł zwłaszcza wybór literatury popularnej, w tym szczególnie prozy fantastycznej oraz książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Trwa także – obserwowany już od dekady – intensywny rozwój oferty komiksów, przy czym warta podkreślenia jest nie tylko ich rosnąca liczebność, ale także różnorodność. Znajdziemy tu propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, utwory fantastyczne, przygodowe i obyczajowe, lekkie popularne serie komiksowe i wysmakowane powieści graficzne.

Publikuje się bardzo wiele poradników oraz książek należących do literatury faktu. Ich liczba nie zwiększyła się wprawdzie w roku 2022, pozostała jednak na wysokim poziomie osiągniętym rok wcześniej.

Istotne dla obrazu rynku książki w roku 2022 jest zwiększenie liczby książek związanych z Ukrainą. Szczególnie wzrosła oferta książek dla dzieci opublikowanych po ukraińsku lub w dwóch językach – ukraińskim i polskim. Zwiększyła się też liczba publikacji należących do literatury pięknej tłumaczonych z języka ukraińskiego lub dotyczących Ukrainy oraz liczba związanych z nią tematycznie pozycji z zakresu literatury faktu. Wydano więcej niż zwykle rozmówek i słowników polsko-ukraińskich, a także przeznaczony dla przybyszów z Ukrainy poradnik. W decyzjach polskich wydawców z 2022 roku widoczne jest więc zarówno oczekiwanie wzmożonego zainteresowania czytelników tym, co dzieje się̨ za wschodnią granicą, jak i gotowość́ odpowiedzi na praktyczne potrzeby związane z przybyciem do Polski znacznej liczby uchodźców wojennych.

Więcej aktualnych danych dotyczących produkcji wydawniczej można znaleźć w najnowszym, siedemdziesiątym piątym tomie Ruchu Wydawniczego w Liczbach.

Pobierz Ruch Wydawniczy w Liczbach

publikacja elektroniczna
seria: Ruch Wydawniczy w Liczbach
tom 75: 2022 Książki
wydanie pierwsze
rok wydania 2023
stron: 185
ISSN 2083-6953

ISBN 978-83-8259-503-1