OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Kim jest wiellator z karty 18r Psałterza floriańskiego?

czytaj więcej o Kim jest wiellator z karty 18r Psałterza floriańskiego?

O osobliwych efektach masowej digitalizacji materiałów historycznych

czytaj więcej o O osobliwych efektach masowej digitalizacji materiałów historycznych

Otwarte seminaria Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN

czytaj więcej o Otwarte seminaria Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN

Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, Biblioteki. Krucha historia, Sopot 2022

czytaj więcej o Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, Biblioteki. Krucha historia, Sopot 2022

Troska Józefa Kobylańskiego o zachowanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

czytaj więcej o Troska Józefa Kobylańskiego o zachowanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin-Boston 2021

czytaj więcej o Omówienie książki Hermanna Röscha, Informationsethik und Bibliotheksethik. Grundlagen und Praxis, Berlin-Boston 2021