OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Omówienie książki Историческая библиотека в 1920-е–1930-е гг. Сборник документов и материалов, Moskva 2019

czytaj więcej o Omówienie książki Историческая библиотека в 1920-е–1930-е гг. Сборник документов и материалов, Moskva 2019

Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

czytaj więcej o Etos niemieckiego bibliotekarza? Niemieccy bibliotekarze w świetle pamiętników i wspomnień z okresu II wojny światowej

Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji

czytaj więcej o Ludwik Słonimski, książki i liberalna kultura polityczna w przedrewolucyjnej Rosji

Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania

czytaj więcej o Kolekcja Karla Augusta Varnhagena w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie – specyfika i propozycja ponownego skatalogowania

Stanisław Niezabitowski w świetle swojego pamiętnika z lat 1682–1700 i materiałów archiwalnych

czytaj więcej o Stanisław Niezabitowski w świetle swojego pamiętnika z lat 1682–1700 i materiałów archiwalnych

Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

czytaj więcej o Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

Spuścizna Witolda Małcużyńskiego w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

czytaj więcej o Spuścizna Witolda Małcużyńskiego w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie

Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

czytaj więcej o Księgozbiory bibliotek paulińskich w Wieluniu i Wielgomłynach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy bibliotecznych

Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja

czytaj więcej o Otwarte Seminarium Biblioteki Narodowej – kolejna edycja