OTWARTE SEMINARIA - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, Biblioteki. Krucha historia, Sopot 2022

czytaj więcej o Omówienie książki Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, Biblioteki. Krucha historia, Sopot 2022

Satysfakcje czytelnicze nastolatków. Referat Zofii Zasackiej

czytaj więcej o Satysfakcje czytelnicze nastolatków. Referat Zofii Zasackiej

Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków. Referat Małgorzaty Rowickiej

czytaj więcej o Cenzura carska wobec publikowanej korespondencji wielkich romantyków. Referat Małgorzaty Rowickiej

Archiwum Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (oddział w Jeleniej Górze). Referat Jacka Kordela

czytaj więcej o Archiwum Biblioteki Państwowej w Berlinie w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (oddział w Jeleniej Górze). Referat Jacka Kordela

Nadzwyczajne seminarium bibliotekoznawcze Biblioteki Narodowej

czytaj więcej o Nadzwyczajne seminarium bibliotekoznawcze Biblioteki Narodowej

Ekscentryk i zbieracz. Aspekty biograficzne działalności bibliofilskiej Wiktora Baworowskiego. Referat Markusa Eberhartera

czytaj więcej o Ekscentryk i zbieracz. Aspekty biograficzne działalności bibliofilskiej Wiktora Baworowskiego. Referat Markusa Eberhartera

Uwagi na marginesie konferencji naukowej ‹Literary Citizenship› (25-27 września 2019, Oslo). Referat Marii M. Przeciszewskiej

czytaj więcej o Uwagi na marginesie konferencji naukowej ‹Literary Citizenship› (25-27 września 2019, Oslo). Referat Marii M. Przeciszewskiej

Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej [...]. Referat Jacka Tlagi

czytaj więcej o Sztuczna inteligencja jako usługa w Bibliotece Narodowej [...]. Referat Jacka Tlagi