konkursy - Biblioteka Narodowa

KONKURSY

Wynik konkursu na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

KONKURSY

Biblioteka Narodowa rozstrzygnęła konkurs na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza. Konkurs miał charakter otwarty – mogli w nim wziąć udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Najważniejszymi kryteriami były wartość artystyczna i oryginalny pomysł, które oceniło siedmioosobowe Jury. W sumie zgłoszono 94 propozycje ekslibrisów, a za najlepszy uznano projekt autorstwa pani Magdaleny Błażków więcej o Wynik konkursu na ekslibris księgozbioru Czesława Miłosza

Konkurs na najlepszą pracę o Instytucie Literackim „Kultura” rozstrzygnięty

KONKURSY

Konkurs na najlepszą pracę doktorską lub magisterską, poświęconą dziejom i dorobkowi Instytutu Literackiego, w roku 2017 w kategorii prac magisterskich zwyciężyła Monika Podkówka, autorka pracy Tropami ‘przygody’ dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”, obronionej w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategorii doktoratów nagrody nie przyznano więcej o Konkurs na najlepszą pracę o Instytucie Literackim „Kultura” rozstrzygnięty