otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

czytaj więcej o Archiwalia Stanisława Szukalskiego ze zbiorów BN w kontekście reszty jego rękopiśmiennej spuścizny przechowywanej w kraju i poza jego granicami

Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)

czytaj więcej o Poszukiwania zapomnianych czasopism polskojęzycznych do 1918 roku (Rosja i Ziemie Zabrane)

Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 r. Państwu Polskiemu

czytaj więcej o Dzieła z kolekcji wilanowskiej podarowane w 1932 r. Państwu Polskiemu

Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939–1945

czytaj więcej o Polskie biblioteki w świetle niemieckiej prasy bibliologicznej z lat 1939–1945

Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy

czytaj więcej o Nowe formy dostępności bibliotek: książkomaty, wrzutnie, aplikacje, bibliobusy