otwarte seminaria - Biblioteka Narodowa

EN

OTWARTE SEMINARIA

Polonika dźwiękowe i audiowizualne – kryteria doboru. Referat Anny Iwanickiej-Nijakowskiej i Magdaleny Kosałki

czytaj więcej o Polonika dźwiękowe i audiowizualne – kryteria doboru. Referat Anny Iwanickiej-Nijakowskiej i Magdaleny Kosałki

Nadzwyczajne seminarium bibliotekoznawcze z udziałem gości z Biblioteki Narodowej Łotwy

czytaj więcej o Nadzwyczajne seminarium bibliotekoznawcze z udziałem gości z Biblioteki Narodowej Łotwy

Skarbiec rozmaitych scjencji. Edycja sylwy szlacheckiej z 1759 r.

czytaj więcej o Skarbiec rozmaitych scjencji. Edycja sylwy szlacheckiej z 1759 r.

Muzykalia z dawnej biblioteki kościoła Kripplein Christi we Wschowie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Referat Sonii Rzepki

czytaj więcej o Muzykalia z dawnej biblioteki kościoła Kripplein Christi we Wschowie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Referat Sonii Rzepki

Uwagi na marginesie XVI tomu Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Referat Anny Marii Krajewskiej

czytaj więcej o Uwagi na marginesie XVI tomu Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Referat Anny Marii Krajewskiej

Kolekcja rolek pianolowych Biblioteki Narodowej – różnorodność repertuaru i muzycznych upodobań. Referat Marii Wróblewskiej

czytaj więcej o Kolekcja rolek pianolowych Biblioteki Narodowej – różnorodność repertuaru i muzycznych upodobań. Referat Marii Wróblewskiej

Angielsko-polski słownik terminów z zakresu informacji naukowej. Referat Michaliny Byry

czytaj więcej o Angielsko-polski słownik terminów z zakresu informacji naukowej. Referat Michaliny Byry