Usługi konserwatorskiej ochrony zbiorów - Biblioteka Narodowa

EN

Usługi konserwatorskiej ochrony zbiorów

Usługi w zakresie ochrony konserwatorskiej zbiorów obejmują:

  • osuszanie zbiorów zamrożonych,
  • dezynfekcję zbiorów gazem S-9 (Rotanox) wraz z przewietrzaniem,
  • badania mikrobiologicznych,
  • badania odczynu pH papieru,
  • ekspertyzy konserwatorskie dotyczących warunków przechowywania, stanu zachowania zbiorów,
  • odkwaszanie zbiorów metodą bezwodną Bookkeeper.

Technologia Bookkeeper to bezwodna metoda odkwaszania papieru zalecana do druków oprawnych oraz nieoprawionych materiałów drukowanych i rękopiśmiennych, powstałych od XIX w. do 1994 r. Prosimy o zapoznanie się z zasadami doboru materiałów do odkwaszania.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w cenniku usług konserwatorskiej ochrony zbiorów.

Kontakt w sprawie osuszania, dezynfekcji, badań mikrobiologicznych, badań fizyko-chemicznych i ekspertyz:

Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych
e-mail: m.wilczak2@bn.org.pl
tel. (22) 608 27 75

Kontakt w sprawie odkwaszania zbiorów metodą Bookkeeper:

Pracownia Konserwacji Masowej
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 12

Kontakt w sprawie ekspertyz konserwatorskich stanu zachowania zbiorów:

Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych
e-mail: j.krol@bn.org.pl
tel. (22) 608 23 00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Bibliotekę Narodową usług konserwatorskich