BN na Targach Wydawców Katolickich - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

BN na Targach Wydawców Katolickich

Biblioteka Narodowa zaprasza czytelników do swojego stoiska nr 27 na XVII Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach 8-10 kwietnia 2011 roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim.

Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, założone w 1950 roku, jest wiodącym na polskim rynku wydawcą bieżącej i retrospektywnej bibliografii narodowej, bibliografii bibliologicznych i innych tematycznych wykazów bibliograficznych. Należą do nich Dzieła Jana Pawła II. Bibliografia publikacji wydanych poza Polską w opracowaniu Anny Wolnik.

Jest to pierwsza w Polsce bibliografia prac papieża Jana Pawła II wydanych poza Polską, a odnotowywanych w bibliografii narodowej od roku 1965 jako polonica zagraniczne. Zawiera 7079 opisów dzieł ogłoszonych w 57 językach (w tym także po polsku) w 89 krajach. Opisy papieskich publikacji wykonywano z autopsji (zbiory Biblioteki Narodowej, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie) oraz na podstawie dostępnych źródeł bibliograficznych. Korzystanie z bogatego materiału ułatwiają trzy indeksy: osób (współpracowników), tytułów (w układzie według języków) i oryginałów (w podziale na rodzaje dokumentów i pism). Obszerny, pieczołowicie przygotowany i starannie wydany tom przynosi możliwie pełny bibliograficzny obraz piśmiennictwa Papieża. Dokumentuje zakres tematyczny jego dzieł, ich zasięg polityczny i językowy, a także rolę i znaczenie w świecie.

Biblioteka Narodowa jest również wydawcą prac naukowych i metodycznych z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, konserwacji zbiorów bibliotecznych, czytelnictwa i automatyzacji bibliotek. Ofertę wydawniczą oficyny BN uzupełniają monografie historyczno-literackie, druki bibliofilskie, eseistyka i czasopisma oraz publikacje prezentujące zbiory Biblioteki Narodowej.

Publikacje Biblioteki Narodowej dostępne są w księgarniach naukowych w kraju i poza jego granicami oraz w Księgarni na terenie BN.

UDOSTĘPNIJ: