Pracownia Praw Autorskich BN: "Prawo autorskie w bibliotece" - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

Pracownia Praw Autorskich BN: "Prawo autorskie w bibliotece"

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu „Prawo autorskie w bibliotece”. Przedmiotem warsztatów są zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, które mają praktyczne zastosowanie w działalności bibliotek. 

Akcent merytoryczny położony jest na omówienie kwestii związanych z korzystaniem z utworów, w tym dotyczących praw osobistych i majątkowych mieszczących się w zakresie prawa autorskiego i dozwolonego użytku chronionych utworów. W związku z coraz szerszymi możliwościami wykorzystywania przez biblioteki osiągnięć technologii cyfrowej, szczególna uwaga zostanie poświęcona aspektom przedmiotu ochrony prawnoautorskiej, podmiotu prawa autorskiego, umowy prawnoautorskiej.

Szkolenie dla Państwa poprowadzą specjaliści z Pracowni Praw Autorskich Biblioteki Narodowej. Warsztaty dedykowane są bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. Do uczestnictwa zachęcamy wszystkie osoby, które w ramach realizacji swoich obowiązków mają kontakt z utworami, a w tym samym zasobami bibliotecznymi i archiwalnymi.

 

Formy i metody pracy: wykład z prezentacją, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja.

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: zeb@bn.org.pl

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: szkolenia