„Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914) - Zapraszamy - Biblioteka Narodowa

EN

„Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914)

Serdecznie zapraszamy na najbliższe „Otwarte seminarium Biblioteki Narodowej”, we wtorek 3 marca 2020 roku o godzinie 14:00. Dr Maria M. Przeciszewska z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN wygłosi referat „Oficjalny Puszkin”. Twórczość Aleksandra Puszkina w gimnazjach klasycznych Królestwa Polskiego (1869–1914).

Twórczość Aleksandra Puszkina, uznawana w pierwszej połowie XIX wieku za politycznie podejrzaną, a nawet potencjalnie wywrotową, została ostatecznie zaaprobowana przez rosyjskie władze oświatowe w latach sześćdziesiątych. Wynikało to z docenienia artystycznego waloru jego pisarstwa, przede wszystkim jednak było skutkiem uznania poety za rosyjskiego wieszcza – piewcy imperium i rosyjskiej ludowości (narodnosti). Wraz z reformą oświaty Dymitra Tołstoja do szkół Królestwa Polskiego zaczęto wprowadzać te same książki szkolne, które obowiązywały w innych częściach imperium. Dla polskich czytelników Puszkin miał stać się jedną z centralnych postaci rosyjskiej kultury.

W wystąpieniu zostanie ukazane, które utwory rosyjskiego romantyka znajdowały się na kartach podręczników szkolnych i książek polecanych do lektury dodatkowej, jakie były funkcje dydaktyczne i polityczne tych utworów, a także jak wyglądała ich recepcja wśród polskich czytelników. Referat ma przyczynić się do lepszego zrozumienia roli książek w tworzeniu „imperialnego Polaka”: nie tylko lojalnego wobec państwa i kultury rosyjskiej, lecz również akceptującego rosyjską „misję cywilizacyjną”.

Seminarium odbędzie się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości 213, w sali 200 na parterze.

Harmonogram seminariów

Na zdjęciu: Puszkin w odwiedzinach u Gogola, ryc. Ju. Baranovskij na podstawie obrazu M. P. Klodta w: Puškin o vere, care i rodine : 1799-26 maâ-1899 goda, Sankt Peterburg 1899, s. 15.
UDOSTĘPNIJ: