Katalogi - Biblioteka Narodowa

KATALOGI

Główny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej obejmuje opisy:

 • książek XIX-XXI w.
 • czasopism XIX-XXI w.
 • dokumentów życia społecznego
 • starych druków
 • rękopisów
 • zbiorów muzycznych
 • zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych
 • dokumentów elektronicznych
 • zbiorów kartograficznych
 • zbiorów ikonograficznych
 • zbiorów bibliologicznych
 • artykułów z czasopism gazet i tygodników polskich
 • mikrofilmów

Przejdź do katalogu głównego

Centralne katalogi rejestrujące dane z ponad 1000 bibliotek polskich (w formie kartkowej kartoteki) zostały utworzone na początku lat. 50. ubiegłego stulecia i obejmują:

 • centralny katalog książek zagranicznych, rejestrujący ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich. Dostępny także jako bazy danych, obejmujące dane od roku 1975; wyszukaj w bazach
 • centralny katalog czasopism zagranicznych, obejmujący dane o ponad 45 tysiącach tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801. Od lat 70. centralny katalog czasopism zagranicznych zaczęto publikować jako rocznik rejestrujący druki z poszczególnych lat (w l. 1983-1999 jako "Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych"). Dostępny także jako baza danych, obejmująca dane od roku 1971; wyszukaj w bazie
 • centralny katalog czasopism polskich, obejmuje dane o ponad 43 tysiącach tytułów polskich wydawnictw ciągłych, opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661-1950. Dostępny także jako baza danych. wyszukaj w bazie

Korzystanie z centralnych katalogów kartkowych tylko za pośrednictwem Informatorium, od poniedziałku do soboty w godz. 8:30 - 20:30.

Tel.: +48(22) 608 23 30; +48(22) 608 23 24; e-mail: bninform@bn.org.pl