Katalogi - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogi

Katalog Biblioteki Narodowej

Katalog Biblioteki Narodowej pozwala na przeszukiwanie opisów wszystkich materiałów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś, druki ulotne, starodruki, rękopisy, zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne, publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy, a także opisy artykułów z wybranych czasopism polskich oraz prac zbiorowych. Katalog umożliwia przeszukiwanie opisów bibliograficznych poloników XVI-XVIII wieku z bibliotek rzymskich czy kolekcji Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.
 
Przejdź do katalogu głównego

Katalogi centralne

Centralne katalogi rejestrujące dane z ponad 1000 bibliotek polskich (w formie kartkowej kartoteki) zostały utworzone na początku lat. 50. ubiegłego stulecia i obejmują:

  • centralny katalog książek zagranicznych, rejestrujący ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich. Dostępny także jako bazy danych, obejmujące dane od roku 1975. Wyszukaj w bazach
  • centralny katalog czasopism zagranicznych, obejmujący dane o ponad 45 tysiącach tytułów czasopism opublikowanych po roku 1801. Od lat 70. centralny katalog czasopism zagranicznych zaczęto publikować jako rocznik rejestrujący druki z poszczególnych lat (w l. 1983–1999 jako „Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych”). Dostępny także jako baza danych, obejmująca dane od roku 1971. Wyszukaj w bazie
  • centralny katalog czasopism polskich, obejmuje dane o ponad 43 tysiącach tytułów polskich wydawnictw ciągłych, opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661–1950. Dostępny także jako baza danych. Wyszukaj w bazie

Korzystanie z centralnych katalogów kartkowych tylko za pośrednictwem Informatorium, od poniedziałku do soboty w godz. 8.30–20.30.