Bazy danych - Biblioteka Narodowa

BAZY DANYCH

Zasoby informacyjne dostępne online na terenie Biblioteki Narodowej

Zasoby dostępne są po zalogowaniu na komputerach znajdujących się na terenie BN – także na własnych laptopach czytelników korzystających z bibliotecznego Wi-Fi. Logowanie jest dostępne dla każdego użytkownika posiadającego elektroniczną kartę czytelnika. Udostępniamy kolekcje czasopism elektronicznych, naukowe bazy danych, archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą Legalis.

 • JSTOR - Dostęp do czasopism archiwalnych (Public Library Collection I oraz Jewish Studies Collection) i bieżących: ok. 1500 wiodących czasopism akademickich z dziedziny humanistyki, nauk społecznych i innych a także wybranych monografii potrzebnych w pracy akademickiej.
 • Brill: Book History Online - Międzynarodowa bibliografia w dziedzinie historii książki i bibliotek. Oferuje szeroki przegląd wszystkich publikacji akademickich napisanych z perspektywy historycznej. Zawiera monografie, artykuły i recenzje mówiące o historii książki, sposobach jej wytwarzania i rozpowszechniania.
 • De Gruyter: Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) Online – Dostęp do wszystkich wydań tekstów łacińskich opublikowanych w Bibliotheca Teubneriana, począwszy od czasów antycznych poprzez średniowiecze, aż do tekstów nowożytnych.
 • De Gruyter: Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online – Największy słownik łaciński na świecie oraz baza obejmująca wszystkie teksty łacińskie do roku 600 n.e.
 • Gramophone – prestiżowe czasopismo poświęcone muzyce klasycznej. Pełne teksty dostępne od 1923 roku.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki– oferuje dostęp do następujących baz danych:
  • Science Direct – dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism z dziedziny nauk humanistycznych, medycyny, fizyki i inżynierii i in.
  • Springer – dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism z zarządzania, chemii, informatyki, ekonomii, medycyny, nauk politycznych, historii, nauk społecznych, psychologii i in.
  • Wiley Online Library – dostęp do pełnych tekstów czasopism z architektury, sztuki, literatury, historii, religii, ekonomii, medycyny, weterynarii, rolnictwa i in.
  • Nature – dostęp do pełnych tekstów czasopisma od 2010 roku.
  • Science – dostęp do pełnych tekstów czasopisma od 1997 roku.
  • E-książki – dostęp do 16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011
  • Infona - archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism wydawnictw Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015
  • Ebsco – dostęp m.in. do baz: Academic Search Complete, Agricola, Eric, Medline, Business Source Complete
  • Web of Science - narzędzie bibliometryczne dogłębnie przeszukujące następujące bazy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (Books CI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators

Archiwa i bazy dostępne w Informatorium