Bazy danych - Biblioteka Narodowa

EN

Bazy danych

Bazy danych dostępne w siedzibie Biblioteki Narodowej

Z baz danych udostępnianych w siedzibie Biblioteki Narodowej może korzystać każdy czytelnik posiadający kartę biblioteczną. W tym celu należy zalogować się na komputerach znajdujących się na terenie biblioteki lub połączyć własny komputer z udostępnioną przez Bibliotekę Narodową siecią Wi-Fi.

 

 • JSTOR – baza ok. 1500 wiodących czasopism akademickich z dziedziny humanistyki, nauk społecznych i innych. Biblioteka Narodowa zapewnia czytelnikom dostęp do tytułów czasopism archiwalnych zamieszczonych w Public Library Collection I oraz Jewish Studies Collection, a także do bieżących numerów czasopism ukazujących się w ramach Journal Hosting Program.
 • Brill: Book History Online – to międzynarodowa bibliografia z zakresu historii książki i bibliotek. Stanowi kompleksowy przegląd publikacji naukowych napisanych z perspektywy historycznej. Można tu znaleźć monografie, artykuły i recenzje dotyczące historii książki drukowanej, sposobach jej wytwarzania, rozpowszechniania i konserwacji.
 • De Gruyter: Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) Online – baza umożliwiająca dostęp do wszystkich wydań tekstów łacińskich opublikowanych w Bibliotheca Teubneriana, począwszy od starożytności i późnego antyku po teksty średniowieczne i neołacińskie. Zawiera około 13 milionów form wyrazowych. Każdego roku baza jest poszerzana o teksty nowo wydanych łacińskich edycji Bibliotheca Teubneriana.
 • De Gruyter: Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online – pierwszy kompleksowy słownik starożytnej łaciny. Opracowany został na podstawie wszystkich tekstów łacińskich zachowanych w starożytności (do 600 r. n. e.), zarówno literackich, jak i nieliterackich. Dostarcza informacji na temat etymologii słów łacińskich oraz form w jakich przetrwały w językach romańskich. Można tu również znaleźć liczne przykłady dotyczące osobliwości fleksji, ortografii i prozodii.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki – oferuje dostęp do baz danych takich jak:
  • Science Direct – pełnotekstowa naukowa baza danych zawierająca artykuły i rozdziały książek. Zakres tematyczny obejmuje: nauki techniczne, matematyczno-przyrodniczne, medycynę, chemię, fizykę, ekonomię oraz wiele innych. W bazie znajduje się 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, a także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016, w tym 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011–2015.
  • SpringerLink – baza czasopism i książek naukowych koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (przejętego przez Springera). Zakres tematyczny obejmuje: nauki techniczne, ekonomię, biznes, chemię, fizykę, biologię i ochronę środowiska, matematykę i informatykę, statystykę, prawo oraz medycynę. Baza zawiera: 2235 tytuły bieżące ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 392 tytuły archiwalne, a także archiwum serii książkowych (10 430 wolumenów), 16 653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009–2011, 9 492 książki z 2017 roku, 10 026 książek z 2018 roku oraz 10 417 książek z 2019 roku. Korzystający mają dostęp do spisów treści, streszczeń oraz wybranych pełnych tekstów.
  • Wiley Online Library – baza 1383 czasopism wraz z archiwami od 1997 roku oraz 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Zakres tematyczny obejmuje: nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.
  • Nature – międzynarodowy tygodnik publikujący najlepsze recenzowane badania z wszystkich dziedzin nauki i technologii. Pierwszy numer „Nature” ukazał się w listopadzie 1869 roku. Baza oferuje dostęp do bieżących numerów tygodnika oraz jego wydań archiwalnych od roku 2010.
  • Science – czasopismo publikujące najnowsze i szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych. Można tu również znaleźć artykuły dotyczące roli nauki we współczesnym świecie. Periodyk ten zaczął ukazywać się w 1880 roku, a jego wydawcą był Thomas Edison. W 1900 roku Science stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Licencja krajowa Science obejmuje dostęp do wydań archiwalnych od roku 1997 oraz rocznik bieżący (z wyjątkiem artykułów PDF z Science Express).
  • E-książki – baza oferuje dostęp do 77 497 książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004–2018, 2515 książek wydanych przez Elseviera w latach 2011–2015 oraz 2449 książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin, których wybór jest konieczny i tym samym pozwala na zawężenie przeszukiwanej dziedziny.
  • Infona Portal Komunikacji Naukowej – w serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw Elsevier, Springer oraz Wiley zakupione w ramach licencji krajowej, a także otwarte zasoby polskie. Dla instytucji naukowych Infona jest przestrzenią do prezentowania rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Naukowcy prezentują w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie, udostępniając je środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie. Serwis ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.
  • Ebsco – baza obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center, a także bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information.
  • Web of Science – narzędzie bibliometryczne przeszukujące następujące bazy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od roku 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od roku 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od roku 1990, Book Citation Index (Books CI) od roku 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od roku 2015, Journal Citation Reports (JCR) od roku1997, Essential Science Indicators.
 • Grove Music Online to największa na świecie naukowa encyklopedia muzyczna dostępna w internecie. Oferuje wszechstronne informacje na temat muzyki, kompozytorów i artystów muzyków. Aktualizowana na bieżąco baza Grove Music Online jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto jest zainteresowany badaniem, nauczaniem lub zdobywaniem wiedzy o muzyce. Artykuły biograficzne kompozytorów, wykonawców i innych ważnych postaci świata muzyki zawierają informacje o życiu i szczegółowe listy utworów, a w wielu przypadkach także przykłady nutowe i linki do przykładów audio i wideo.

 • Ponadto Biblioteka Narodowa oferuje poprzez logowanie na komputerach BN dostęp do bazy Legalis, archiwów Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej.