O archiwum - Biblioteka Narodowa

EN

O archiwum

Instytut Literacki,  jako wydawnictwo i redakcja dwóch czasopism „Kultura” i „Zeszyty Historyczne” (publikujące blisko 20 pozycji w każdym roku), wytworzył i zgromadził ogromny zbiór archiwalny, którego zawartość zdecydowanie nie mieści się w definicji zwyczajowo rozumianego pojęcia archiwum wydawnictwa. Materiały, zachowane niemal w komplecie, obejmują lata 1946–2010 i liczą około 165 mb. papierów oraz prawie 20 mb. źródeł nieaktowych. Są to przede wszystkim maszynopisy i rękopisy, liczne kopie maszynowe oraz kserokopie, a także komputeropisy i wydrukowane e-maile. Pewną część zasobu stanowią wycinki prasowe i ich kopie oraz dokumenty życia społecznego. Zbiór uzupełniają fotografie i materiały ikonograficzne utrwalone na innych nośnikach oraz nieliczne nagrania dźwiękowe i filmowe. Zgromadzone w Archiwum materiały dokumentują blisko 65 lat funkcjonowania tego niezwykłego przedsiębiorstwa, rejestrując przejawy działalności środowiska, które się wokół niego gromadziło.