O Instytucie Literackim Kultura - Biblioteka Narodowa

EN

O Instytucie Literackim Kultura

Instytut, założony przez Jerzego Giedroycia wiosną 1946 roku w Rzymie i przeniesiony w 1947 roku do Paryża, został powołany w celu wspierania działań kulturalno-oświatowych i propagandowych w Wojsku Polskim na Zachodzie. Jako wydawnictwo miał dostarczać książek, publicystyki i wybranej literatury pięknej, ale głównym środkiem oddziaływania stał się miesięcznik „Kultura”. Do rozwiązania stosunków z wojskiem doszło już w 1948 roku. Placówka funkcjonowała przez następnych 13 lat pod formalnym szyldem, założonej w 1946 roku przez Jerzego Giedroycia i Kazimierza Romanowicza na Wyspie św. Ludwika, księgarni „Libella”, dysponującej uprawnieniami wydawniczymi przysługującymi wszystkim księgarniom francuskim.

Najbliższymi współpracownikami Jerzego Giedroycia byli od początku Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, Zofia i Zygmunt Hertzowie, później dołączył do ścisłego zespołu brat Jerzego, Henryk Giedroyc. Po pierwszych latach trudnej walki o zachowanie regularności wydawania „Kultury” i przetrwanie wydawnictwa, niezwykle ważną decyzją był zakup w 1954 roku siedziby Instytutu. Ze składek czytelników i dotacji przyjaciół nabyto dom położony na granicy podparyskich miasteczek Maisons-Laffitte i Le Mesnil-le-Roi. Obecnie jest on siedzibą Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura (założonego w 1999 roku), tu znajdują się zbiory archiwalne i biblioteczne.

Więcej na stronie Stowarszyszenia Instytut Literacki Kultura