O projekcie - Biblioteka Narodowa

EN

O projekcie

Projekt „Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura”, obejmujący opracowanie i inwentaryzację zbiorów rękopiśmiennych Instytutu, był realizowany od czerwca 2009 do końca 2015 roku przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Bibliotekę Narodową i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Umowa o współpracy obejmowała: finansowanie przedsięwzięcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, porządkowanie zbiorów w miejscu ich przechowywania, równy udział w realizacji projektu archiwistów i bibliotekarzy, inwentaryzację w bibliotecznej bazie danych w formularzu MARC21 pod programem MAK. Kierownikiem projektu była Maria Wrede z Zakładu Rękopisów BN. Autorami opisów zawartych w Inwentarzu są pracownicy Biblioteki Narodowej (15 osób) i Archiwów Państwowych (15 osób), porządkujący zbiory rękopiśmienne. Przy opracowaniu przyjęto następujące założenia: jak najmniejsza ingerencja w zastany układ materiałów, opisywanie istniejącej struktury, podziałów na serie i podserie archiwalne, zachowanie ich tytułów funkcjonujących w dotychczasowym użytku, zachowanie (w miarę możliwości) istniejącego podziału na jednostki i ich numeracji. Ponieważ w latach 2002–2005 materiały w Archiwum porządkowała ekipa specjalistów z UMCS, staraliśmy się zachować wypracowany przez nich układ, nazwy i numerację.

Struktura i dzieje Archiwum oraz szczegółowe opisy serii archiwalnych zostaną opublikowane w „Przewodniku po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura” (w opracowaniu). Opisy jednostek będą sukcesywnie uzupełniane o dane opisu fizycznego oraz odsyłacze do skanów wytworzonych w ramach realizacji projektu „Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura” w latach 2016–2020. Udostępnianie skanów pozostanie w gestii dyrekcji Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura – kontakt: www.kulturaparyska.com

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego