Jury - Biblioteka Narodowa

EN

Jury

Rada Fundacji i Jury Nagrody Kościelskich


Obecny skład Jury


– członkowie Rady Fundacji:

  • François Rosset (przewodniczący)
  • Ewa Zając (sekretarz)
  • Włodzimierz Bolecki
  • Anna Estreicher
  • Jens Herlth
  • Vera Michalski
  • Justyna Hanna Orzeł

  – oraz spoza Rady Fundacji:

  • Ewa Bieńkowska
  • Tomasz Różycki
  • Aleksandra Wojda
  • Jan Zieliński.


Członkowie Rady Fundacji i Jury Nagrody Kościelskich od 1961 roku

  • Aleksander Bobkowski (1961–1965)
  • Henri Ferrier (1961–1965, wiceprezes)
  • Zygmunt Kallenbach (1961–1988, 1961–1967 skarbnik, 1967–1985 prezes)
  • Antoni Lanckoroński (1961–1965)
  • Kajetan Morawski (1961–1972, 1961–1967 prezes, 1967–1972 prezes honorowy)
  • Tadeusz Szmitkowski (1961–1983, 1961–1965 sekretarz, 1965–1977 wiceprezes)
  • Zygmunt Estreicher (1961–1992, 1972–1976 sekretarz)
  • Ludwik Hieronim Morstin (1961–1962, ustąpił z funkcji ze względu na niemożność opuszczania Polski w celu uczestnictwa w zebraniach)
  • Jan Parandowski (1961–1962, ustąpił z funkcji ze względu na niemożność opuszczania Polski w celu uczestnictwa w zebraniach)
  • Krzysztof Górski (1964–1993, 1965–1967 sekretarz, 1967–1977 skarbnik, 1983–1985 wiceprezes, 1985–1993 prezes)
  • Konstanty Jeleński (1965–1987)
  • Krystyna Marek (1965–1992, 1967–1969 sekretarz, 1977–1983 wiceprezes)
  • Jacek Woźniakowski (od 1966, 1983–1993 wiceprezes, 1993–2008 prezes)
  • Maria Danilewicz Zielińska (1969–2003)
  • Zygmunt Marzys (od 1976, 1977–1991 sekretarz, 1991–2012 wiceprezes, członek honorowy od 2012)
  • Tadeusz Stark (1976–1985, 1977–1985 skarbnik)
  • Andrzej Vincenz (od 1978)
  • Jan Błoński (1979–2009)
  • Ewa Bieńkowska (członek jury od 1983)
  • Bohdan Cywiński (1983–1986)
  • Paweł Dembiński (1986–1990 oraz 2016-2023. skarbnik)
  • Michel Kowalski (1990-2016, skarbnik)
  • Maciej Morawski (1991–2010, członek honorowy od 2010)
  • François Rosset (od 1990, 1991–2008 sekretarz, od 2008 prezes Fundacji)
  • Włodzimierz Bolecki (od 1993, od 2012 wiceprezes)
  • Jerzy Jarzębski (1993-2022)
  • Jacek Sygnarski (1995-2021)
  • Ewa Zając (od 1998, od 2008 sekretarz)
  • Jan Zieliński (członek jury od 2004)
  • Tomasz Różycki (członek jury od 2008)
  • Jens Herlth (od 2018)
  • Justyna Hanna Orzeł (od 2022)
  • Aleksandra Wojda (członek jury od 2022)
  • Robert Kubski (od 2023, skarbnik)


W ostatnich latach dołączyli także jednorazowo do prac jury:

  • Piotr Biłos (2015)
  • Renata Lis (2016)
  • Marie Bouvard (2018 i 2019)