Laureaci - Biblioteka Narodowa

EN

Laureaci

2023

 • Urszula Honek za zbiór opowieści Białe noce

2022

 • Bartosz Sadulski za powieść Rzeszot

2021

 • Jan Baron za tom poetycki Psińco

2020

 • Małgorzata Rejmer za publiakcję Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii

2019

 • Aldona Kopkiewicz za tom poetycki Szczodra

2018

 • Joanna Czeczott za publikację Petersburg. Miasto snu

2017

 • Urszula Zajączkowska za tom poetycki Minimum

2016

 • Maciej Płaza za publikację Skoruń

2015

 • Szczepan Twardoch za publikację Drach

2014

 • Krzysztof Siwczyk za publikację Dokąd bądź

2013

 • Krystyna Dąbrowska za publikację Białe krzesła

2012

 • Andrzej Dybczak za publikację Gugara

2011

 • Andrzej Franaszek za publikację Miłosz. Biografia 

2010

 • Marcin Kurek za publikację Oleander

2009

 • Tadeusz Dąbrowski za publikację Czarny kwadrat

2008

 • Jacek Dukaj za publikację Lód

2007

 • Mikołaj Łoziński za publikację Reisefieber

2006

 • Jolanta Stefko za całokształt twórczości

2005

 • Jacek Dehnel za publikację Żywoty równoległe

2004

 • Tomasz Różycki za publikację Dwanaście stacji

2003

 • Dawid Bieńkowski za publikację Jest

2002

 • Olga Stanisławska za publikację Rondo de Gaulle’a

2001

 • Jerzy Sosnowski za publikację Wielościan

2000

 • Michał Paweł Markowski za publikację Anatomia ciekawości
 • Wojciech Wencel za publikację Oda chorej duszy

1999

 • Adam Wiedemann za publikację Pochwała stworzenia
 • Arkadiusz Pacholski za publikację Rozrusznik

1998

 • Przemysław Czapliński za publikację Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996
 • Jacek Podsiadło za całokształt twórczości

1997

 • Olga Tokarczuk za publikację Prawiek i inne czasy
 • Andrzej Sosnowski za całokształt twórczości

1996

 • Jacek Baczak za publikację Zapiski z nocnych dyżurów
 • Marcin Świetlicki za całokształt twórczości

1995

 • Magdalena Tulli za publikację Sny i kamienie
 • Andrzej Stasiuk za publikację Biały kruk

1994

 • Maciej Niemiec za tom poetycki Kwiaty akacji 
 • Tadeusz Słobodzianek za całokształt twórczości
 • Marek Wojdyło za publikację Kraina lenistwa

1993

 • Marzanna Bogumiła Kielar za publikację 
 • Artur Szlosarek za tom poetycki Wiersze napisane i tom poetycki Wiersze różne

1992

 • Krzysztof Myszkowski za publikację Pasja według św. Jana
 • Aleksandra Olędzka-Frybesowa za całokształt twórczości, specjalna jednorazowa nagroda im. Kajetana Morawskiego za szczególne zasługi w rozpowszechnianiu literatury francuskiej w Polsce

1991

 • Andrzej Bart za publikację Rien ne va plus
 • Marian Stala za publikację Chwile pewności

1990

 • Grzegorz Musiał za całokształt twórczości
 • Bronisław Wildstein za publikację Jak woda
 • Marek Zaleski za publikację Mądremu biada?
 • Wisława Szymborska za tom poetycki Ludzie na moście, specjalna nagroda jednorazowa im. Zygmunta Kallenbach za najwybitniejszą książkę ostatniego dziesięciolecia

1989

 • Włodzimierz Bolecki za całokształt twórczości
 • Jerzy Pilch za publikację Spis cudzołożnic
 • Krzysztof Rutkowski za publikację Braterstwo albo śmierć: zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym

1988

 • Paweł Huelle za publikację Weiser Dawidek
 • Piotr Sommer za całokształt twórczości

1987

 • Nagrody nie przyznano

1986

 • Tomasz Jastrun za całokształt twórczości
 • Adam Michnik za publikację Z dziejów honoru w Polsce
 • Leszek Szaruga za całokształt twórczości

1985

 • Jerzy Jarzębski za publikację Gra w Gombrowicza

1984

 • Bronisław Maj za publikację Wspólne powietrze
 • Tadeusz Korzeniewski za publikację W Polsce

1983

 • Stefan Chwin i Stanisław Rosiek za publikację Bez autorytetu
 • o. Jan Góra za publikację Mój dom
 • Antoni Pawlak za publikację Obudzimy się nagle w pędzących pociągach
 • Jan Polkowski za publikację Oddychaj głęboko

1982

 • Nagrody nie przyznano

1981

 • Janusz Anderman za publikację Gra na zwłokę
 • Krzysztof Dybciak za publikację Gry i katastrofy
 • Anna Frajlich-Zając za publikację Tylko ziemia
 • Jan Komolka za publikację Ucieczka do nieba

1980

 • Józef Baran za całokształt twórczości
 • Jerzy Pluta za publikację Sto czyżyków
 • Janusz Węgiełek za publikację Mam ciało

1979

 • ks. Jerzy Mirewicz za publikację Trzy minuty filozofii

1978

 • Piotr Wojciechowski za całokształt twórczości

1977

 • Ewa Bieńkowska za publikację Dwie twarze losu
 • Maciej Broński (właśc. Wojciech Skalmowski) za całokształt twórczości 
 • Małgorzata Szpakowska za publikację Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • Bolesław Taborski za całokształt twórczości

1976

 • Bolesław Kobrzyński za całokształt twórczości
 • Ryszard Krynicki za całokształt twórczości
 • Bogdan Madej za całokształt twórczości
 • Joanna Pollakówna za całokształt twórczości

1975

 • Wojciech Karpiński i Marcin Król za publikację Sylwetki polityczne XIX wieku
 • Julian Kornhauser i Adam Zagajewski za publikację Świat nieprzedstawiony 
 • Paweł Łysek za publikację Trylogia Śląska

1974

 • Jerzy W. Borejsza za publikację Sekretarz Adama Mickiewicza
 • Alicja Iwańska za publikację Świat przetłumaczony
 • Edward Redliński za publikację Konopielka

1973

 • Tomasz Burek za całokształt twórczości
 • ks. Janusz A. Ihnatowicz za całokształt twórczości
 • Ewa Lipska za całokształt twórczości
 • Alicja Lisiecka za całokształt twórczości

1972

 • Stanisław Barańczak za całokształt twórczości
 • ks. Bonifacy Miążek za całokształt twórczości
 • Edward Stachura za całokształt twórczości
 • Władysław Lech Terlecki za całokształt twórczości

1971

 • Bohdan Cywiński za publikację Rodowody niepokornych
 • Adam Czerniawski za całokształt twórczości
 • Jerzy Harasymowicz za całokształt twórczości
 • Zygmunt Haupt za całokształt twórczości
 • Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości
 • Zbigniew Żakiewicz za całokształt twórczości

1970

 • Jerzy Gierałtowski za publikację Wakacje kata
 • Janina Kowalska (właśc. Hanna Świderska) za publikacje Moje uniwersytety
  i Kraj lat dziecinnych
 • Kazimierz Orłoś za publikację Ciemne drzewa

1969

 • Jan Darowski za całokształt twórczości
 • Urszula Kozioł za całokształt twórczości
 • Jerzy Kwiatkowski za całokształt twórczości
 • Mieczysław Paszkiewicz za całokształt twórczości
 • Alina Witkowska za publikację Kazimierz Brodziński

1968

 • Jan Błoński za całokształt twórczości
 • Konstanty Jeleński za całokształt twórczości
 • Marek Nowakowski za całokształt twórczości
 • Ryszard Przybylski za całokształt twórczości
 • Marek Skwarnicki za całokształt twórczości

1967

 • Jarosław Abramow
 • Tadeusz Nowak 
 • Jarosław Marek Rymkiewicz 

1966

 • Henryk Grynberg za publikację Wojna żydowska
 • Gustaw Herling-Grudziński za całokształt twórczości
 • Włodzimierz Odojewski za publikację Zmierzch świata

1965

 • Tadeusz Chabrowski za całokształt twórczości
 • Andrzej Kijowski za całokształt twórczości
 • Marian Ośniałowski za całokształt twórczości
 • Wiktor Woroszylski za całokształt twórczości

1964

 • Bogdan Czaykowski za całokształt twórczości
 • Wiesław Dymny za całokształt twórczości
 • Tadeusz Konwicki za całokształt twórczości
 • Zofia Romanowiczowa za całokształt twórczości
 • Bogdan Wojdowski za całokształt twórczości

1963

 • Zbigniew Herbert za całokształt twórczości
 • Zygmunt Kubiak za całokształt twórczości
 • Jan Winczakiewicz za całokształt twórczości

1962

 • Andrzej Brycht za całokształt twórczości
 • Andrzej Busza za całokształt twórczości
 • Sławomir Mrożek za całokształt twórczości
 • Jan Rostworowski za całokształt twórczości