O Nagrodzie - Biblioteka Narodowa

EN

O Nagrodzie

Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę imienia Marka Nowakowskiego w roku 2017, trzy lata po śmierci pisarza. Wybitny prozaik, pełen szacunku dla słowa, obdarzony nadzwyczajnym słuchem językowym mistrz opowiadania, publicysta o wielkiej społecznej wrażliwości, miłośnik kotów i warszawskich ulic, znawca ludzi zamieszkujących zakamarki stolicy – stał się patronem wyróżnienia dla autorów opowiadań, szczególnie o tematyce warszawskiej. Mottem Nagrody są słowa Nowakowskiego „Nie jesteśmy znikąd”.

Pisarz przekazał Bibliotece znaczną część swego archiwum jeszcze w 2012 roku. Nagroda jego imienia jest nadawana za opowiadanie lub cykl opowiadań charakteryzujących się niekonwencjonalnością sądów, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa. Jej cechą szczególną jest docenienie małej formy, bardzo wymagającej pisarsko.

Laureatów rokrocznie wyłania jury powołane przez dyrektora Biblioteki Narodowej w porozumieniu z wdową po pisarzu, panią Jolantą Zabarnik-Nowakowską. Laureat otrzymuje statuetkę, zaprojektowaną przez prof. Macieja Aleksandrowicza, list gratulacyjny i nagrodę pieniężną, której fundatorem jest Biblioteka Narodowa ze środków przekazanych przez International Paper, mecenasa Nagrody.

Pierwszym laureatem był Wojciech Chmielewski, nagrodzony w 2017 roku za całokształt twórczości. Pierwszym przewodniczącym kapituły nagrody był Tomasz Burek. Obecnie jury przewodniczy prof. Maciej Urbanowski.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się wiosną w Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich.