Skrzydła Dedala 2015 - Biblioteka Narodowa

EN

Skrzydła Dedala 2015

W roku 2015 Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala otrzymał Przemysław Dakowicz „za odważną, oryginalną poznawczo i artystycznie refleksję nad destrukcją polskiej świadomości historycznej, opisaną w książce Afazja polska (Wydawnictwo Sic! 2015) oraz w innych tomach eseistycznych i poetyckich opublikowanych w ciągu ostatnich lat”.

Laureata wyłoniło jury w składzie:

  • Włodzimierz Bolecki (przewodniczący)
  • Tomasz Burek
  • Dariusz Gawin
  • Antoni Libera
  • Wanda Żmigrodzka.