Skrzydła Dedala 2023 - Biblioteka Narodowa

EN

Skrzydła Dedala 2023

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, za 2023 rok otrzymuje Andrzej Kopacki, eseista, poeta, tłumacz niemieckojęzycznej liryki i prozy, profesor literaturoznawstwa w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor miesięcznika Literatura na Świecie.

Jury w składzie:

  • Włodzimierz Bolecki (przewodniczący)
  • Tomasz Bocheński
  • Antoni Libera
  • o. Janusz Pyda OP


przyznało Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala Andrzejowi Kopackiemu za twórcze poszukiwanie języka poetyckiego, który w zmodyfikowanych formach klasycznych wyraża zagubienie człowieka pospolitego w chaotycznym świecie współczesnym.

Nagroda Literacka Skrzydła Dedala jest przyznawana corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinach literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.