Obsługa informacyjna użytkowników - Biblioteka Narodowa

EN

Obsługa informacyjna użytkowników

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą wykorzystane do przetwarzania pytań, uwag i sugestii dotyczących Biblioteki Narodowej zgłaszanych pocztą, drogą elektroniczną za pomocą e-maili i formularzy kontaktowych, telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy przetwarzać następujące dane, które przekazują Państwo w momencie nawiązania z nami kontaktu:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • informacje zamieszczone w treści zapytania.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Dane są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na mocy dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o którą zostaną Państwo poproszeni w momencie składania zapytania.

Prawo do wycofania zgody?

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile nie będą one konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to będzie niezbędne do wyjaśnienia zapytań, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po udzieleniu odpowiedzi, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.