Opracowanie zbiorów - Biblioteka Narodowa

EN

Opracowanie zbiorów

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia naszego ustawowego obowiązku, jakim jest opracowanie materiałów bibliotecznych. Opracowanie to polega w szczególności na ustaleniu autorstwa oraz identyfikacji innych osób wskazanych w treści materiałów bibliotecznych, a także w celu prowadzenia działalności bibliograficznej, naukowej, badawczej, informacyjnej oraz dokumentacyjnej.

Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je pozyskujemy?

Jeśli są Państwo autorami lub współautorami materiałów bibliotecznych, które gromadzimy oraz opracowujemy, będziemy poszukiwać następujących danych osobowych pozyskanych bezpośrednio z tych materiałów, a także z innych potwierdzonych źródeł informacyjnych:

 • imię i nazwisko,
 • pseudonimy, akronimy,
 • rok urodzenia,
 • płeć,
 • wykształcenie,
 • zawód,
 • funkcja publiczna,
 • stopień, tytuł naukowy,
 • afiliacja,
 • miejsce związane z Autorem/Współautorem.

Przetwarzamy także dane osobowe tych z Państwa, których poszczególne materiały biblioteczne dotyczą. Dane pozyskujemy bezpośrednio z opracowywanych materiałów bibliotecznych oraz z innych potwierdzonych źródeł informacyjnych. Będą to następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • pseudonimy, akronimy,
 • rok urodzenia,
 • płeć,
 • wykształcenie,
 • zawód,
 • funkcja publiczna,
 • stopień, tytuł naukowy,
 • afiliacja,
 • miejsce związane z osobą, której dotyczy materiał biblioteczny.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe w wymienionym wyżej zakresie są dostępne dla użytkowników katalogu Biblioteki Narodowej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zob. art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe niezbędne do zrealizowania ustawowego obowiązku opracowania materiałów bibliotecznych, a także wieczystego ich archiwizowania, będą przetwarzane do czasu ustania tego obowiązku.